• Language

    Use Google Translate to view the web site in another language.

Gå till Studiefrämjandet.se

Piano och klaviatur

Inget instrument är bättre lämpat än pianot för att lära sig musikteori. Pianoklaviaturen var den man utgick ifrån när man började skriva noter. Som låtskrivare är det ofta ovärderligt att kunna spela "brukspiano".

Om klaviatur

Ordet klaviatur kommer från det latinska ordet clavis, vilket betyder nyckel eller tangent. Klaviaturinstrument är alltså ett instrument som spelas med hjälp av tangenter. Instrumenten spelas likadant, på svarta och vita tangenter, men ljudet alstras på olika sätt.

Så får klaviaturen sitt ljud

Dragspel och orglar får sitt ljud från luft som trycks genom metalltungor eller pipor. Piano och flygel får sitt distinkta ljud från filtbeklädda hammare som slår an en eller flera strängar. Synten alstrar sitt ljud från elektriska vågformer.

Det finns även några mer avancerade klaviaturinstrument. Cembalon har något som liknar plektrum som slår an strängar. På en Hammondorgel skapas ljudet av snabbt snurrande tonhjul.

Tangenter och oktaver

Klaviaturet består av sju vita och fem svarta tangenter. Dessa återkommer efter varandra i oktaver. En flygel har 88 tangenter, alltså strax över 7 oktaver. Normalstora syntar har ca fem och de flesta dragspel har tre oktaver.

De vita tangenterna heter C, D, E, F, G, A och B och skapar tillsammans en C-durskala. Observera att i vissa skolor brukar tonen B kallas för H.

Pedaler

På ett piano finns också pedaler, till exempel dämppedalen som gör ljudet lite dovare och tystare. Den pedal som används mest är ändå sustainpedalen som gör att tonerna klingar ut även när du släpper tangenterna.