• Language

    Use Google Translate to view the web site in another language.

Gå till Studiefrämjandet.se

Stämma basen

En elbas är stämd i tonerna E, A, D och G vilket är samma toner som gitarrens fyra tjockaste strängar. Däremot är elbasen stämd en oktav lägre än gitarren vilket ger den lägre toner och ett djupare register.

Vrid på stämskruvarna som sitter på basens huvud. Du får en högre ton genom att skruva motsols. Skruvar du medsols släpper du på strängens spänning och får alltså en lägre ton. Det kluriga är att veta när du ska sluta skruva, och därför används gärna en stämapparat.

Att använda stämapparat

När du kopplat in din bas i stämapparaten, dragit på volymen på fullt och slår an valfri sträng, kommer stämapparaten visa om du har en för hög eller för låg ton. Skruva på stämskruven tills du blir nöjd.

Att stämma på gehör

Det är viktigt att du också lär dig att stämma efter gehör. En enkel variant är att trycka ned strängen på femte bandet på den översta strängen (E-strängen). Jämför tonen med den lösa andrasträngen (A-strängen). Dessa två toner ska låta likadant. Fortsätt sedan nedåt med de andra strängarna. En del dagar känns det omöjligt att stämma sitt instrument. Det kan bero på väder, fukt eller humör. Ha tålamod. Att stämma är precis som att spela - det krävs träning innan det sitter.

En mer avancerad variant på stämning är att använda flageoletter. Du får fram dem genom att försiktigt lägga fingret över den femte och den sjunde bandstaven. Du ska inte trycka ner strängen, bara lägga fingret så hårt att en ton bildas. Jämför tonen vid femte bandet på E-strängen med tonen vid sjunde bandet på A-strängen. Gör likadant nedåt tills alla strängar stämmer.

Allt måste stämma

Tänk på att alla i bandet måste stämma ihop med varandra. Det är helt bortkastat om hela bandet utom en ligger perfekt i stämning. Om ni har en synt eller en stämapparat använder ni dem för att se till att alla hamnar rätt.