• Language

    Use Google Translate to view the web site in another language.

Gå till Studiefrämjandet.se

Vem är Erik Rosenberg?

Erik Rosenberg (1902-1971) är idag kanske främst känd som författare av fågelböcker, särskilt Fåglar i Sverige. Denna utkom första gången 1953, men har återkommande reviderats (åttonde upplagan gavs ut år 2010).

Rosenbergdagarna  

Redan under skoltiden i Örebro märktes hans mycket stora fågelintresse, och endast 19 år gammal fick han tillsammans med sin biologilärare (Sven G:son Blomqvist) publicera en artikel "Om fågellivet vid Närkes slättsjöar" i den ansedda populärvetenskapliga tidskriften Fauna och flora (1921). Uppsatsens rubrik skulle prägla hela Rosenbergs liv och gärning. Men redan ett år tidigare hade han i juni 1920 debuterat som skribent med uppsatsen "Något om Hemfärdens fåglar" i lokaltidningen Nerikes allehanda.
Efter några år som anställd på Nerikes allehanda - han använde där signaturen Botaurus - blev han, fastän det inte var ett "riktigt" yrke, ornitolog på heltid. Först 1948 lät han sig anställas som naturvårdskonsulent i Örebro län.

Rosenbergdagarna  

Det är ingen överdrift att säga att Rosenbergs verksamhet som popularisator och skribent fick avgörande betydelse för framväxten av fågelskådandet som en folkrörelse i Sverige. Kanske var det han som gav upphov till begreppet "fågelskådare". Som sådan blev han en legend framförallt i Närke, men genom sina böcker och populära radioprogram blev han känd även på riksplanet. Som radioröst debuterade Rosenberg redan på 1920-talet och hans återkommande rapporter från markerna under fyra decennier samlade växande lyssnarskaror.

Rosenbergdagarna  

Tack vare sin auktoritet blev det i hög grad Rosenberg som fick ge uttryck åt oron i den s k kvicksilverdebatten på 1960-talet. För honom kändes det som en personlig tragedi att se hur vissa fågelarter hotades till sin existens, direkt eller sekundärt, av det betade utsädet. "Vart tog tornfalken vägen?" frågade han i en uppmärksammad radiosändning 1963.
Rosenberg kunde berätta att av de 20-tal tornfalkspar som var bosatta kring Kvismaren 1957 fanns fem år senare inte ett enda kvar. Hans dämpade men osentimentala sätt att formulera sitt inlägg gjorde stark effekt. Den upprörda debatt som följde ledde i det långa loppet till en vändning när det gällde bruket av miljögifter och fick betydelse för att ett förbud mot kvicksilverbetat
utsäde infördes 1966.

Rosenbergdagarna  

I Örebro hedras hans minne genom att Erik Rosenbergs väg är uppkallad efter honom. Region Örebro län utdelar årligen ur Stiftelsen Erik Rosenbergs naturvårdsfond ut ett stipendium till hans minne. På sin 50-årsdag hedrades han av Svenska Naturskyddsföreningen med boken Festskrift tillägnad Erik Rosenberg (1952).