• Language

    Use Google Translate to view the web site in another language.

Gå till Studiefrämjandet.se

Föreläsare Rosenbergdagarna 2024

Nedan presenteras föreläsare för Rosenbergdagarna 2024.

Se hela programmet med tider här.

Magnus Persson, Våtmarkssamordnare, Länsstyrelsen i Örebro län. 


Mer information kommer.

 


Åsa Kasimir, forskare på institutionen för geovetenskaper Göteborgs universitet

Mer information kommer.

 


Jan Malmgren, ekolog 

Jan Malmgren Foto: Rosie Alm Jan Malmgren är örebroaren som redan i tonåren blev aktiv i naturvården, under en tid då Erik Rosenbergs arv fortfarande var tongivande i Örebro. Han jobbade hårt för att föra upp grod- och kräldjuren på agendan, liksom de ekosystem de nyttjar, t ex våtmarker, småvatten, hagmarker och relikta miljöer från ett varmare klimat. 

I samarbete med Länsstyrelsen i Örebro län, Örebro kommun och flera naturvårdsföreningar så initierade Jan inventeringar, och såväl skapade som restaurerade framförallt småvatten för groddjur och särskilt större vattensalamander, även på andra håll i landet. Hans inventeringar av Kilsbergen kunde också bekräfta äldre lokaler för hasselsnoken vid sin absoluta nordgräns, såväl som ett flertal tidigare oupptäckta lokaler. Han kunde även påvisa att den blåfläckiga kopparödlan fanns även i Örebro län. Ett projekt som väckte stor uppmärksamhet var också groddjursprojektet på Rävängen i Karlslund.

Jan läste biologi vid Göteborgs universitet fram till sin licentiatexamen, och disputerade 2001 som förste ekolog i utbildningen han själv var med och startade vid Örebro universitet. Han lämnade akademin 2005 och har sedan dess arbetat som egen miljö- och naturvårdskonsult, som projektsamordnare vid Länsstyrelsen i Örebro län, som stadsekolog i Västerås Stad, som samhällsutvecklingsdirektör i Varbergs kommun och som förbundsdirektör vid Skaraborgs kommunalförbund. Idag arbetar han som vd för Stiftelsen Läckö Slott i Lidköping. ”Arbetet för natur- och kulturarvet och en hållbar samhällsutveckling är det som driver mig, och det brinnande engagemanget för grod- och kräldjuren och deras livsmiljöer kommer att följa mig livet igenom!”

 

 


Ronnie Lindqvist, ornitolog

Mer information kommer.

 


Per Karlsson Linderum, biolog

Per Karlsson Linderum

Per Karlsson Linderum, uppvuxen i Dalslands enda stad Åmål, numera fast rotad närking boende i Sköllersta. Fågelskådare, entomolog, "skogsaktivist" och allmänt naturintresserad. Arbetar som konsult med fokus på naturvärdesinventering, artskydd och fågelinventeringar. Författare till boken Närkes trollsländor, basen för dagens föreläsning om de flygande juvelerna!

 


Jonas Ohlsson, projektledare Naturskyddsföreningen Örebro län

Rosenbergdagarna Jonas Ohlsson 

Jonas Ohlsson växte upp i en by norr om Karlskoga och tog därifrån en omväg till Karlstad och Göteborg innan han landade i Örebro län igen. Från att ha utbildat sig till civilingenjör och jobbat inom gruvindustrin, gjorde han en helomvändning och sökte i stället jobb på Naturskyddsföreningen Örebro län som projektledare för restaurering av vattendrag och våtmarker. I de projekt Jonas driver, kombineras naturvårdsåtgärderna med skolundervisning. Lärarna ansvarar för hur åtgärderna ska integreras i elevernas läroplan och kurser, och får sedan med hjälp av projektets budget och Jonas projektledning hjälp med planering och utförande.

Under Jonas föreläsning kommer han berätta om hur arbetsprocessen i projekten ser ut och ge förslag på hur vi kan koppla samman naturvården med fler delar av samhället.

 


Daniel Bergdahl, vattenvårdshandläggare på Länsstyrelsen i Örebro län. 

Mer information kommer.

 


Matti Ermold, handläggare på Naturvårdsverket

Mer information kommer.

 


Mia Svedäng, sakkunnig sötvatten Naturskyddsföreningen

Mer information kommer.