• Language

    Use Google Translate to view the web site in another language.

Gå till Studiefrämjandet.se

Karlskoga

Karlskoga kommun har tagit fram ett naturvårdsprogram. Det är kommunens långsiktiga policydokument avseende naturvård och behandlar naturvårdsfrågorna ur det kommunala perspektivet. Läs mer om Karlskogas naturvårdsarbete här. Samarbete görs med organisationen Hopajola och Studiefrämjandet.

Karlskoga kommun har tagit fram ett naturvårdsprogram. Det är kommunens långsiktiga policydokument avseende naturvård och behandlar naturvårdsfrågorna ur det kommunla perspektivet. Läs mer om Karlskogas naturvårdsarbete här. Här kan du även läsa om kommunens naturvård & parker.