• Language

    Use Google Translate to view the web site in another language.

Gå till Studiefrämjandet.se

Naturskolor

Läs mer om naturskolorna i Örebro län i samarbete med Hopajola och Studiefrämjandet. Vi har Naturskolan Kvarntorp, Örebro Naturskola och Naturskolan i Nora.


Naturskolan Kvarntorp

Sedan slutet av 1990-talet fördes diskussioner om att etablera en Naturskola i kommunen. Syftet var att främja barn- och ungdomars intresse och kunnande i natur- och miljöfrågor. Blickarna vändes snart mot den unika miljön i Kvarntorp och under våren 2006 inleddes en etablering i f.d. arbetarmatsalen i Yxhults industriområde.

Läs mer om Naturskolan Kvarntorp.

Örebro Naturskola

Naturskolan, som ligger vid Naturens hus, jobbar med klassbesök och lärarfortbildning. Vi vill ge barn en positiv relation till naturen och att skolor ska ta steget ut i naturen. En personlig relation till naturen är en grundbult i ett ekologiskt hållbart liv och det du lär dig ute genom egna erfarenheter blir kunskap du bär med dig. Klassbesöken är kostnadsfria och fortbildningar är till självkostnadspris.

Läs mer om naturskolan här.

Naturskolan i Nora

Naturskolan i Nora är för alla oss som är barnsligt nyfikna på naturen och inte vill hålla oss inne. Aktiviteterna är för både barn och vuxna.

Sedan starten har Nora naturskola anordnat lärarfortbildningar, uteaktiviteter för klasser samt öppna aktiviteter på Alntorps ö och i andra naturområden. Man har även byggt upp en skolträdgård på Gyttorpsskolan.