• Language

    Use Google Translate to view the web site in another language.

Gå till Studiefrämjandet.se

Kumla

I Kumla kommun finns flera naturvårdsområden, väl värda ett besök. Tillsammans med övriga skyddade områden, nyckelbiotoper eller annan särskild naturmark, utgör de en liten yta av kommunen med ett mycket rikt innehåll. Samarbete görs med organisationen Hopajola och Studiefrämjandet.

I Kumla kommun finns flera naturvårdsområden, väl värda ett besök. Tillsammans med övriga skyddade områden, nyckelbiotoper eller annan särskild naturmark, utgör de en liten yta av kommunen med ett mycket rikt innehåll. 

Läs mer om kommunens naturreservat.
Läs mer om kommunens naturvårdssatsningar - naturstigar för barn.