• Language

    Use Google Translate to view the web site in another language.

Gå till Studiefrämjandet.se

Rosenbergdagarna 2024

Rosenbergdagarna 2024: 27-28 september. Ett forum för biologisk mångfald i Örebro län.

Rosenbergdagarna 

Anmäl dig till Rosenbergdagarna 2024!


Rosenbergdagarna - ett forum för biologisk mångfald i Örebro län

Årets tema är vatten och våtmarker kopplat till länets biologiska mångfald.

Här kan du se hela programmet med tider och föreläsare!

Dag 1, fredag 27 september
Konferens och föreläsningar med fokus på länets biologiska mångfald kopplat till vatten & våtmark. Kommer att hållas i Wilandersalen vid Universitetssjukhuset Örebro, USÖ. Lokalen är tillgänglighetsanpassad.

Dag 2, lördag 28 september
Bussexkursioner med olika tema. Bussarna utgår från Stora Hjorttorps gård.

  1. Skapa våtmarker i odlingslandskap
  2. Restaurera våtmarker i odlingslandskap (tillgänglighetsanpassad)
  3. Restaurering av rinnande vatten
  4. Restaurering av våtmark i skogslandskap

Konferensen vänder sig till alla intresserade såsom lokala/regionala politiker, myndigheter, tjänstepersoner, företagare, markägare, föreningar och allmänheten.

Under 2024 kommer arrangörerna samverka i ett flertal praktiska naturvårdsinsatser med fokus på biologisk mångfald. Några exempel nedan:

Följ Rosenbergdagarna på Facebook och Instagram för att hålla dig uppdaterad!


Arrangörer
:
Föreningen Kilsbergskanten
Hopajola
Hällefors Ornitologiska Förening
Kilsbergsfrämjandet
Naturskyddsföreningen Örebro län
Naturskyddsföreningens Örebrokrets
Närkes Ornitologiska Förening
Närkes Insektsförening
Region Örebro län
Studiefrämjandet
Örebro kommun
Örebro Läns Botaniska Sällskap
Östernärkes Naturvårdsförening

Rosenbergdagarna samordnas av naturvårdsorganisationen Hopajola.
Länsstyrelsen Örebro län m fl medverkar.