• Language

  Use Google Translate to view the web site in another language.

Gå till Studiefrämjandet.se
 • Naturskyddsföreningen i Örebro län 
  Naturskyddsföreningen i Örebro län jobbar med natur- och miljöfrågor i hela länet, ofta i samarbete med lokala naturskyddsföreningar (kretsar) och andra organisationer. läs mer här

 • Kretsarna 
  Länsförbundet samordnar och stöttar kretsarna i deras arbete. För länsförbundet finns också ett regionkansli som är samordnad med Hopajolas kansli. Här kan man också söka stöd och hjälp.

  Askersund: Kretsen i Askersund har flera naturguidningar under året. Det finns också aktiva natursnokar, naturskyddsföreningens familjeverksamheten. Askersundskretsen jobbar också med skogsfrågor och i frågan om att rädda Vättern.

  Degerfors: Kretsen i Degerfors gör några aktiviteter under året och samverkar med Karlskoga. Ett viktigt naturområde i Degerfors är Fasaskogen som nu blivit ett sammanhängande område av flera reservat och stigsystem.

  Hallsberg: Kretsen i Hallsberg är väldigt aktiva med utflykter och studiecirklar kring naturvårdesfrågan. Man sköter om Broby äng och har en föreningsstuga vid Herrfallsäng. Flera i kretsen är duktiga på fjärilar, svampar och blommor. Ett särskilt engagemang finns för mosipporna på Vissbodamon.

  Hällefors: Kretsen i Hällefors har några naturvandringar under året. Flera i kretsen är skogsintresserade och gör botaniska guidningar.


  Karlskoga Naturskyddsförening arbetar aktivt med olika naturvårdsprojekt. Några exempel är ängsprojekt i Södra Tolsboda, som är ett EU-projekt där kretsen slåttrat i 25 år. Fisksjön, där man under vintern bedriver vassröjning och slybekämpning i egen regi, samt Fjärils- och humleträdgården nära Björkborns herrgård som funnits  i över 10 år och är väl värt ett besök.  

  Naturskyddsföreningen Kumla är mycket aktiv i många frågor. Man har årligen studiecirklar på olika teman, framför allt vatten. Kretsen är med och påverkar kommunens naturvårdsarbete och skyddade av områden. Flera av kommunens reservat är tillkomna genom samverkan med kretsen. Björka lertag, fågeltornet vid sjön Igeln samt stugan vid Ekenäs, Säbylund är områden som kretsen jobbar aktivt med.

  Naturskyddsföreningen Laxå är helt ny. Man jobbar mest med skogsfrågor, Tiveden och arbetet med buffertzonen utanför Tivedens nationalpark. Dessutom har man plockat ner den gamla infostugan i Nationalparken som kommer att sättas upp på ny plats i Tiveden. Vargavidderna och Rankemossen är andra områden som engagerar kretsen.  Dessutom är man med och tar fram Laxås nya naturguidebok. 

  Naturskyddsföreningen Linde har under många år skött om ängen i Håkansboda där man fagar på våren och slår på sommaren. Kretsen är också aktiv i omställningsarbetet med fokus på permakultur och solceller.

  I Ljusnarsberg finns ingen lokal krets för Naturskyddsföreningen, men Ställdalens naturstudieklubb arrangerar naturaktiviteter.

  Naturskyddsföreningen Nora jobbar aktivt med att utveckla Nora naturskola, aktiviteter på Alntorps ö samt Gyttorps skolträdgård. Dessutom är man aktiv i skogsfrågan, permakultur och ett hållbart Nora.

  Naturskyddsföreningen Västernärke jobbar aktivt med aktiviteter i Sixtorp, bland annat med natursnokarna. I Västernärke sätter man årligen ut pilgrimsfalksungar, ett projekt som engagerar aktiva från hela länet.

  Naturskyddsföreningen Örebro är aktiv i många miljöfrågor. De gröna frågorna drivs genom bl a natursnokarna och genom naturguidningar på olika språk.