• Language

    Use Google Translate to view the web site in another language.

Gå till Studiefrämjandet.se

Guidningar med Örebro kommun

Sen år 2022 samarbetar Hopajola med Örebro kommun och lokala naturföreningar för att erbjuda guidningar och familjeaktiviteter. Nedan listar vi samtliga aktiviteter som vi arrangerar tillsammans med Örebro kommun.

Tips från Örebro kommun 
Besök det nya naturreservatet Björkön, en av de större öarna i Hjälmaren på ca 150 ha. Här kan du vandra en rundslinga på 4 km bland lövskog med bland annat ek, lind och ask. Vid östra entrén finns två vindskydd med grillplatser, och längs västra stranden finns en rastkoja med kajakbrygga. Läs mer om Björkön på Örebro kommuns webb.


Guidningar med Örebro kommun 2024

Lör 29 juni. Hjälp oss bekämpa invasiva växter i Karlslund!

I vårt län finns flera arter som tyvärr vållar stora problem, då de tränger undan våra inhemska vackra ängsblommor. Denna dag kan både barn och vuxna hjälpa till att bekämpa jättebalsamin, en invasiv främmande art som är lätt att rycka upp. Tag gärna med egna arbetshandskar och lite fika. Vi fixar sopsäckar och Hopajola bjuder på något att grilla. Hur många säckar kan vi få ihop?

Tid: 10-14. Var med så länge du vill & orkar! Samling och basläger är längst ner i Barnens trädgård i Karlslund, mot Rosta gärde. Vid frågor, kontakta Ankie, 072-546 01 05.

Arr: Hopajola, Länsstyrelsen, Örebro kommun, Naturskyddsföreningen Örebro, Studiefrämjandet.


Sön 18 aug. Björkön förr & nu - Kulturhistorisk vandring på Björkön. Föranmälan!

Välkommen på båtutflykt och en ca 5 km lång vandring runt Björkön. Du får höra om människor som bott på ön och se fornlämningar från bronsåldern. Sedan några år är ön ett kommunalt naturreservat och här trivs många fåglar, fladdermöss och andra djur. Kanske får vi se spår av dem? Medtag egen matsäck och dryck. Om vädret tillåter kan man grilla. Badmöjlighet finns. OBS! Myggmedel kan behövas. Tid: 10-15. 

OBS! Föranmälan & betalning till båten krävs, via mfsirena.se. Båten avgår från Naturens Hus och resan tar ca 45 minuter till Björkön. Arr: Hopajola, Hjälmarens Vänner, Örebro kommun, Studiefrämjandet.


Lör 31 aug. Heden - Ny våtmark på väster i Örebro 

Tillsammans med kommunekolog Per Wedholm tar vi en lugn och tillgänglighetsanpassad rundtur (ca 1-2 km) i detta nya vattenlandskap på väster. Han berättar om hur och varför våtmarken har anlagts, och vilka växter och djur man hoppas locka dit. Vi besöker fler våtmarker i närheten och spanar in rastplatser som finns i området. Medtag gärna fika och kikare om du har. Grillplats finns.

Tid: kl 10-ca 12.  Samling: parkeringen till Mellringe IP Konstgräs, Sandbackavägen.  Arr: Hopajola, Studiefrämjandet, Örebro kommun.


Sön 1 sep. Familjeutflykt till Björkön. Föranmälan!

Ta med familjen och följ med på båtutflykt till vackra Björkön, ett naturreservat mitt i Hjälmaren. Naturskyddsföreningen erbjuder tipspromenad, naturbingo, möjlighet att göra mandala och naturvävar av material från naturen. OBS! Begränsat antal platser. Ej lämpligt för barnvagnar. Medtag fika, dryck och ev badkläder. Tid:10-15.

OBS! Föranmälan & betalning till båten krävs, via mfsirena.se. Båten avgår kl 10 från Naturens Hus och tar ca 45 minuter enkel väg. Arr: Naturskyddsföreningen Örebro, Hopajola, Studiefrämjandet, Örebro kommun.


Lör 21 sep. Bioblitz: artjakt på Björkön. Tema lavar, mossor & svampar. Föranmälan!

Välkomna med på en naturinventering i det kommunala naturreservatet Björkön i Hjälmaren. Vi kommer främst leta efter lavar, mossor och svampar som finns på ön. Ledare: Emma Karlsson och Erik Göthlin. Medtag egen lunch och fika, grillmöjligheter finns.

OBS! Föranmälan & betalning till båten krävs, via mfsirena.se. Båtresan tar ca 45 min enkel väg. Tid: 9.30-15. Båten utgår från Naturens Hus. Arr:,Örebro läns Botaniska Sällskap, Hopajola, Östernärkes Naturvårdsförening, Örebro kommun, Studiefrämjandet.


Lör 12 okt. Skogsutflykt i Sörbyskogen, tema död ved & vedsvampar

När ett träd i skogen dör blir det värdefullt på nytt. Andra livsformer "flyttar in" och träet blir till näring och skydd eller boplats för dem. Vi upptäcker svampar och lite annat som lever i och på de döda träden.

Tid 10-13. Samling på parkeringen 100 m söder om Café Skogen. Tag med matsäck och sittunderlag. Arr: Hopajola, Naturskyddsföreningen, Örebro kommun.


Genomförda guidningar 2024

Sön 18 feb. Vad gör djuren på vintern?

Vinterekologi i Ånnaboda. Lär dig mer om våra svenska djur. Vilka är deras svårigheter, och hur anpassar de sigt? Vi letar spår efter djur, både stora och små, och pratar om djurens olika strategier för att klara vintern.

Tid: 11-14. Samling sker vid SM-stugan i Ånnaboda. Länsbuss från Örebro Resecentrum avgår kl 10 och från Ånnaboda kl 14.15. Det finns även senare buss om en vill stanna och åka skidor eller annat. Arr: Hopajola, Studiefrämjandet, Örebro kommun.


Sön 14 april. Fagning i Hyttebacken & visning av stugan

Hjälp oss vårstäda ängen i det nya kulturreservatet i Kilsbergen! Vi bjuder på fika och visar stugan som hör till gården. Gården ligger nordväst om Bocksboda i Kilsbergen och ägs idag av Örebro kommun. Fagning är en viktig del i ängskötseln. Genom att kratta bort gamla löv ser vi till att gräset kommer igång på våren. Det är också viktigt att få bort nedfallna grenar och kvistar. Ta gärna med handskar, räfsa och lövkorg om du har. Kommunen lånar även ut redskap. 

Tid: 10-14. Samåkning sker kl 9.15 från parkeringen vid ICA Eko (Mellringe) för de som önskar/vill erbjuda skjuts. Adress till Hyttebacken: Bocksboda 245, Örebro. Arr: Hopajola, Örebro kommun, Naturskyddsföreningen Örebro, Studiefrämjandet.


Lör 27 april. Mångfald eller enfald i odlingslandskapet

Följ med på en fågelguidning där vi även samtalar om fåglarnas livsmiljöer och situation idag. Vi reflekterar på plats över kontrasterna mellan intensivt jordbruk och verksamhet i ett småbrutet landskap runt Örebro flygplats. Hur påverkar avspärrningar och verksamhet på ett flygfält fågellivet? Negativt eller positivt? Guidningen är ett av flera samarbeten mellan Hopajola, Örebro kommun och länets naturföreningar.

Tid: 8-11, samling vid Sanna Kroa. Arr: Hopajola, Närkes Ornitologiska Förening, Örebro kommun.


Sön 12 maj. Vårvandring vid Hjälmarens strand

Naturvandring från Katrinelund mot Göksholm, ca 8 km. Vi tittar efter sjöfåglar och strandblommor och samlar upp skräp efter Hjälmarstranden. Glöm inte matsäck.

Tid: 9-ca 13. Samling kl 9 vid Katrinelund. Arr: Östernärkes naturvårdsförening, Hopajola, Örebro kommun. Lör 1 juni. Bioblitz: Häng med på artjakt i Rynningeviken!

Naturspaningar för både barn och vuxna, nybörjare och naturkunniga. Välkommen att delta i dagens artjakt och naturinventering i samband med biologiska mångfaldens dag. Hur många olika arter kan vi hitta? Dagen passar både vuxna och barn, nybörjare och naturkunniga! Fika/lunch finns att köpa i restaurangen. Tid: 7-13, basläger vid Stora Hjortstorps Gård, Munkatorp.

Kl 07-12 Publik fågelinventering/guidning med Närkes Ornitologiska Förening. (Den som vill kan hänga på redan kl 04:00)

Kl 09-12 Aktiviteter med Naturskolan i Örebro.

Kl 10-12 Lär dig mer om växter - guidning & inventering med Örebro läns Botaniska Sällskap.

Kl 10-ca 11.30 Fjärilsvandring med Närkes Insektsförening.

Kl 11-11.45 Följ med på en dans- och berättarföreställning för familjen (passar barn 6-9 år), tillsammans möter vi myror, humlor, maskar, praktbaggar, raggbock mm, 2413steg.

Kl 10.30-12.30 Tipspromenad & Naturfalken med vinster, Naturskyddsföreningens Örebrokrets.

Kl 13 Invigning av Anna-stigen (norr om Venastugan).

Vad är en Bioblitz?
En Bioblitz är en tillställning där man under en begränsad tid (oftast 24 timmar) undersöker ett områdes flora och fauna. Under Bioblitzen försöker man hitta och artbestämma så många arter som möjligt på ett begränsat område. Aktiviteten involverar olika experter och amatörer, för att öka intresset och kunskapen om naturen.

Arrangörer: Hopajola, Örebro kommun, Studiefrämjandet, Örebro Naturskola, Närkes Ornitologiska Förening, Närkes insektsförening, Örebro läns botaniska sällskap & 2413steg.

Ladda ned affischen för evenemanget.
Se evenemanget på Facebook.

 


Lör 15 juni. Fjärilsvandring i Enabuskabacken, Örebro

Per Wedholm guidar vid de fjärilsrika ängsmarkerna vid universitetet. Samling kl.10 vid parkeringen på Åstadalsvägen 7. 

Arr: Närkes insektsförening, Hopajola, Örebro kommun.