• Language

    Use Google Translate to view the web site in another language.

Gå till Studiefrämjandet.se

Guidningar med Örebro kommun

Sen år 2022 samarbetar Hopajola med Örebro kommun och lokala naturföreningar för att erbjuda guidningar och familjeaktiviteter i Örebro kommun, bl a ute på det nya naturreservatet Björkön i Hjälmaren. Läs mer om dessa aktiviteter längre ner i texten. Båten till Björkön avgår från Naturens Hus. Föranmälan och betalning till båten krävs.

Fakta om Björkön 
Naturreservatet Björkön är ca 150 ha och är en av de större öarna i Hjälmaren. Det är en lövskogsklädd ö med bland annat ek, lind och ask. Tidigare har här funnits en gård, men idag saknas bebyggelse och delar av skogen känns vild och naturlig med mycket död ved.

Vid östra entrén finns två vindskydd med grillplatser, och längs västra stranden finns en rastkoja med kajakbrygga. Runt södra delen av ön sträcker sig en ca 4 km lång vandringsled. Läs mer om Björkön på Örebro kommuns webb. Björkön naturreservat - orebro.se


Guidningar med Örebro kommun 2023

Genomförda guidningar

Söndag 16 april. Vårstädning av ängen i Hyttebacken

Ta med familjen och hjälp oss vårstäda ängen i Hyttebacken! Naturskyddsföreningen ordnar även aktiviteter för barnen. Gården ligger nordväst om Bocksboda i Kilsbergen och ägs idag av Örebro kommun. Fagning är en viktig del i ängskötsel. Genom att kratta bort gamla löv ser vi till att gräset kommer igång på våren. Det är också viktigt att få bort nedfallna grenar och kvistar. Ta gärna med räfsa och lövkorg om du har. Kommunen lånar även ut redskap. Ta med eget fika.

Tid: 10-14. För de som önskar/vill erbjuda skjuts sker samåkning kl 9.15 från parkeringen vid ICA Eko (Mellringe). Adress till Hyttebacken: Bocksboda 245, Örebro. Arr: Hopajola, Örebro kommun, Naturskyddsföreningen, Studiefrämjandet.


Söndag 23 april. Vårfåglar på Björkön - fullbokad!

Följ med på båtutflykt till vårt nya naturreservat Björkön. Det är de tidiga vårfåglarna som är i fokus. Hackspettarna är som mest aktiva så här års. Dessutom har många nyanlända flyttfåglar börjat sjunga, naturligtvis beroende på hur långt våren har kommit. Är dagens väder på vår sida har vi en härlig kör av grönfink och bofink som sjunger i kapp med rödhake, gärdsmyg och många andra fågelarter.

Vi går en rejäl promenad runt naturreservatet under ledning av en kunnig guide från NOF, Närkes Ornitologiska Förening. Familjer är välkomna och exkursionen passar nybörjare. Kom ihåg matsäcken och kikare om ni har.  Vid frågor om guidningen, kontakta Ronnie Lindqvist, 070-262 14 17.

Föranmälan & betalning till båten krävs, sker via mfsirena.se. Båten avgår från Naturens Hus och resan till Björkön tar ca 45 minuter.
Tid: 7-13. Arr: NOF, Hopajola, Örebro kommun, Studiefrämjandet.


Torsdag 18 maj. Botaniska rariteter i Glanshammar

Välkommen med på en guidning där vi beskådar både vanliga och ovanliga blommor. Runt Glanshammar finns t ex hällebräcka och backsippa, två arter som har svårt att hitta bra livsmiljöer i dagens landskap. Båda trivs i öppna betade marker och kalkrika områden. Tag gärna med fika, sittdyna, ev fältflora, lupp (om du har) och ett glatt humör. Luppar finns även att låna.

Tid: 9-13. Samling vid parkeringen till Glanshammars skola. Vill du samåka dit? Kontakta Ankie på Hopajola, 072-546 01 05. Arr: Hopajola, Örebro Läns Botaniska Sällskap (ÖLBS), Örebro kommun, Studiefrämjandet. 


Söndag 21 maj. Fågelsång på Björkön

Följ med på utflykt till vårt nya naturreservat Björkön. Det är våra sångfåglar som är i fokus den här dagen. De är som mest aktiva så här års och nu har nästan alla flyttfåglar anlänt. Vi lyssnar och lär oss löv-, gran-, grön-, härm-, trädgårdssångare, svarthätta och många fler. Näktergalarna har säkert sin mest intensiva sångperiod nu och har vi tur kanske någon sällsyntare sångfågel gästar ön den här dagen. Björkön har flera fina naturtyper som alla hyser olika fågelarter.

Vi går en rejäl promenad runt naturreservatet under ledning av en kunnig guide från NOF, Närkes Ornitologiska Förening. Familjer är välkomna och exkursionen passar nybörjare. Kom ihåg matsäcken och kikare om ni har.  Vid frågor om guidningen, kontakta Ronnie Lindqvist, 070-262 14 17.

Föranmälan & betalning till båten krävs, sker via mfsirena.se. Båten avgår från Naturens Hus och resan till Björkön tar ca 45 minuter.
Tid: 7-13. Arr: NOF, Hopajola, Örebro kommun, Studiefrämjandet.


Lördag 27 maj. Bioblitz: Artjakt vid Ässkogstorp

Välkommen att delta i dagens artjakt och naturinventering i Örebro, i samband med biologiska mångfaldens dag. Hur många olika arter kan vi hitta? Dagen passar både vuxna och barn, nybörjare och naturkunniga! Medtag egen dryck & fika, grillmöjlighet finns. 

Program för dagen:
kl 04. Fågelinventering med NOF. Ansvarig: Ronnie Lindqvist
kl 07. Fågelguidning med NOF. Ansvarig: Ronnie Lindqvist
kl 10. Botanisk inventering av vattenväxter och åkerogräs. Ansvarig: Kari Storvestre, Örebro Läns Botaniska Sällskap.
kl 12. Lär dig rapportera artfynd i Artportalen, få tips på appar m m. 
kl 12.30 Fjärilsvandring med Per Wedholm, naturvårdsbiolog på Örebro kommun.

kl 10-14. Testa Naturfalken - ett “simborgarmärke” för biologisk mångfald. Ansvarig: Naturskyddsföreningen Örebro.
kl 10-14. Hopajola anordnar tipspromenad på tema biologisk mångfald. 

Arrangörer:
Hopajola, Närkes Ornitologiska Förening (NOF), Örebro Läns Botaniska Sällskap, Närkes Insektsförening, Naturskyddsföreningen, Örebro kommun, Studiefrämjandet m fl.

Läs mer om Ässkogstorp & hur man hittar dit: Länk.


Lördag 3 juni. Matlagning & allemansrätt i Öknaskogen

Kom och laga mat tillsammans med oss och lär dig om allemansrätten. Tack vare allemansrätten kan vi röra oss fritt i den svenska naturen. Allemansrätten fungerar om alla tar ansvar för att bedöma vad som är lämpligt just här och nu, genom att läsa landskapet och bedöma situationen.

OBS! Föranmälan. Begränsat antal platser. Anmäl dig på adil.a.sadiku@orebro.se alt. 076-496 81 91 senast den 31 maj.
Tid: 10.30-14.30. Arr: Hopajola, Örebro Naturskola, Örebro kommun, Studiefrämjandet.


Söndag 18 juni. Familjedag på Björkön - Framflyttad!

Välkomna ut till naturreservatet Björkön i Hjälmaren för en dag med aktiviteter för hela familjen! Tema för dagen är allemansrätten. Båten utgår från Naturens Hus. Medtag lunch/fika, grillmöjligheter finns.

OBS! Föranmälan och avgift för båten gäller. Begränsat antal. Anmälan sker via www.mfsirena.se. Vid frågor om aktiviteterna, smsa Malin Norberg, 070-816 04 30.
 
Tid: 9.30-14.30. Arr: Naturskyddsföreningen Örebro, Hopajola, Örebro kommun, Studiefrämjandet.


Lör 19 aug. Båtresa & naturvandring på Björkön - Föranmälan!
Följ med till naturreservatet Björkön i Hjälmaren. Avgång från Naturens Hus kl 10, åter ca 16. Avgift: 100 kronor/person. Föranmälan från 1/8 till Valdemar Andersson, 070-456 78 25.

OBS! Begränsat antal på båten. Tag med egen mat/fika. Arr: Östernärkes Naturvårdsförening, Närkes Insektsförening, Hopajola, Studiefrämjandet, Örebro kommun.


Sön 3 sep. Naturutflykt i Varbergaskogen med frågesport & grillning
Följ med till ett fint stadsnära naturreservat i Örebro. Skogen är omväxlande med många olika naturmiljöer, lekplatser och figurer som lockar både barn och vuxna. Mitt i skogen finns en konstgjord damm. Guidningen passar både gående och rullstolsburna. Medtag gärna matsäck/något att grilla.

Tid: 11-14. Samling sker vid VOX-parkens scen. Arr: Hopajola, handikapporganisationer i länet, Studiefrämjandet och Örebro kommun.


Sön 10 sep. Äventyrsvandring vid “Uggle stenar” 
Följ med på vandring i Örebros närmaste vildmark, som också är en del av Karlslundsskogen. Vi njuter av naturskogen runt Barnmossen och letar naturvårdsarter. Tag med kläder efter väder, något att sitta på och matsäck. Vi går ca 4 km på relativt smala stigar.

Samling på Runnaby Kvarnväg, norr om Runnaby, söder om Dunderbäcken .Tid: 10-13. Arr: Hopajola, Örebro kommun, Studiefrämjandet m fl.


Söndag 17 sep. Familjedag på Björkön - Föranmälan!

Välkomna ut till naturreservatet Björkön i Hjälmaren för en dag med aktiviteter för hela familjen! Tema för dagen är allemansrätten. Båten utgår från Naturens Hus. Medtag lunch/fika, grillmöjligheter finns.

OBS! Föranmälan och avgift för båten gäller. Begränsat antal. Anmälan sker via mfsirena.se. Vid frågor om aktiviteterna, smsa Malin Norberg, 070-816 04 30. Tid: 9.30-14.30. Arr: Naturskyddsföreningen Örebro, Hopajola, Örebro kommun, Studiefrämjandet.

_________________________________________________________________________