• Language

    Use Google Translate to view the web site in another language.

Gå till Studiefrämjandet.se

Guidningar med Örebro kommun

Sen år 2022 samarbetar Hopajola med Örebro kommun och lokala naturföreningar för att erbjuda guidningar och familjeaktiviteter. Nedan listar vi samtliga aktiviteter som vi arrangerar tillsammans med Örebro kommun.

Tips från Örebro kommun 
Besök det nya naturreservatet Björkön, en av de större öarna i Hjälmaren på ca 150 ha. Här kan du vandra en rundslinga på 4 km bland lövskog med bland annat ek, lind och ask. Vid östra entrén finns två vindskydd med grillplatser, och längs västra stranden finns en rastkoja med kajakbrygga. Läs mer om Björkön på Örebro kommuns webb.


Guidningar med Örebro kommun 2024

Sön 14 april. Fagning i Hyttebacken & visning av stugan

Hjälp oss vårstäda ängen i det nya kulturreservatet i Kilsbergen! Vi bjuder på fika och visar stugan som hör till gården. Gården ligger nordväst om Bocksboda i Kilsbergen och ägs idag av Örebro kommun. Fagning är en viktig del i ängskötseln. Genom att kratta bort gamla löv ser vi till att gräset kommer igång på våren. Det är också viktigt att få bort nedfallna grenar och kvistar. Ta gärna med handskar, räfsa och lövkorg om du har. Kommunen lånar även ut redskap. 

Tid: 10-14. Samåkning sker kl 9.15 från parkeringen vid ICA Eko (Mellringe) för de som önskar/vill erbjuda skjuts. Adress till Hyttebacken: Bocksboda 245, Örebro. Arr: Hopajola, Örebro kommun, Naturskyddsföreningen Örebro, Studiefrämjandet.


Lör 27 april. Mångfald eller enfald i odlingslandskapet

Följ med på en fågelguidning där vi även samtalar om fåglarnas livsmiljöer och situation idag. Vi reflekterar på plats över kontrasterna mellan intensivt jordbruk och verksamhet i ett småbrutet landskap runt Örebro flygplats. Hur påverkar avspärrningar och verksamhet på ett flygfält fågellivet? Negativt eller positivt? Guidningen är ett av flera samarbeten mellan Hopajola, Örebro kommun och länets naturföreningar.

Tid: 8-11, samling vid Sanna Kroa. Arr: Hopajola, Närkes Ornitologiska Förening, Örebro kommun.


Sön 12 maj. Vårvandring vid Hjälmarens strand

Naturvandring från Katrinelund mot Göksholm, ca 8 km. Vi tittar efter sjöfåglar och strandblommor och samlar upp skräp efter Hjälmarstranden. Glöm inte matsäck.

Tid: 9-ca 13. Samling kl 9 vid Katrinelund. Arr: Östernärkes naturvårdsförening, Hopajola, Örebro kommun. 


Lör 1 juni. Bioblitz: Häng med på artjakt i Rynningeviken!

Naturspaningar för både barn och vuxna, nybörjare och naturkunniga. Välkommen att delta i dagens artjakt och naturinventering i samband med biologiska mångfaldens dag. Hur många olika arter kan vi hitta? Dagen passar både vuxna och barn, nybörjare och naturkunniga! Fika/lunch finns att köpa i restaurangen. Kl 13 är det invigning av Anna-stigen. 

Tid: 7-13. Basläger vid Stora Hjortstorps gård, i Munkatorp.

Arrangörer: Hopajola, Örebro kommun, Naturskolan, Studiefrämjandet & länets naturföreningar.


Lör 15 juni. Fjärilsvandring i Enabuskabacken, Örebro

Per Wedholm guidar vid de fjärilsrika ängsmarkerna vid universitetet. Samling kl.10 vid parkeringen på Åstadalsvägen 7. 

Arr: Närkes insektsförening, Hopajola, Örebro kommun.


Lör 29 juni. Hjälp oss bekämpa invasiva växter i Karlslund!

I vårt län finns flera arter som tyvärr vållar stora problem, då de tränger undan våra inhemska vackra ängsblommor. Denna dag kan både barn och vuxna hjälpa till att bekämpa jättebalsamin, en invasiv främmande art som är lätt att rycka upp. Tag gärna med egna arbetshandskar och lite fika. Vi fixar sopsäckar och Hopajola bjuder på något att grilla. Hur många säckar kan vi få ihop?

Tid: 10-14. Var med så länge du vill & orkar! Samling och basläger är längst ner i Barnens trädgård i Karlslund, mot Rosta gärde. Vid frågor, kontakta Ankie, 072-546 01 05.

Arr: Hopajola, Länsstyrelsen, Örebro kommun, Naturskyddsföreningen Örebro, Studiefrämjandet.


Genomförda guidningar 2024

Sön 18 feb. Vad gör djuren på vintern?

Vinterekologi i Ånnaboda. Lär dig mer om våra svenska djur. Vilka är deras svårigheter, och hur anpassar de sigt? Vi letar spår efter djur, både stora och små, och pratar om djurens olika strategier för att klara vintern.

Tid: 11-14. Samling sker vid SM-stugan i Ånnaboda. Länsbuss från Örebro Resecentrum avgår kl 10 och från Ånnaboda kl 14.15. Det finns även senare buss om en vill stanna och åka skidor eller annat. Arr: Hopajola, Studiefrämjandet, Örebro kommun.