• Language

    Use Google Translate to view the web site in another language.

Gå till Studiefrämjandet.se

Vad Hopajola bidragit till

Ända sen Hopajola bildades år 1994 har man samlat in pengar för att kunna bidra till skydd och vård av värdefulla naturområden i Örebro län. Hopajola samarbetar med flera ideella organisationer, kommuner och myndigheter för att få ut bästa möjliga naturvårdsnytta.

Som förening och organisation kan man söka pengar från Hopajola för olika naturvårdsinsatser. Hopajola har bl a bidragit till bildandet av naturreservat, inventeringar, restaureringar, artbevarande insatser, barnverksamhet, tillgänglighetsarbete, integrationsprojekt, guideutbildningar m m. 

Detta har Hopajola hittills gett bidrag till:
 

Askersund kommun 
Projekt Utter, Pilgrimsfalk, Havsörn, Fagertärns  röda näckrosor, 1996 
Harge Uddar, instängsling, 2000
Dovra sjöar – utvidning naturreservat, 2001
Dovra sjöar, informationsstuga, p-plats, infotavla m m, 2003
Stadsparken, Väderkvarnsbacken, 2004
Karta Snårsjön, Åsbro, 2015
Stadsparken, Väderkvarnsbacken, Askersund, 2018

Degerfors kommun 
Ölsbodakärret, nytt dammbord, 1996
Ölsbodakärret, våtmarksprojekt, 1996
Naturinventering, 1998 
Våtmarksområde Ölsboda, 2000 
Fikaskydd vid Gryten, 2010 
Naturvårdsprogram Degerfors kommun, 2019
Utveckling av Fasaskogen, 2022
Naturinventering av Gryten, 2024
Förbättra skolskogarna i Degerfors, 2024

Hallsberg kommun 
Broby äng, 1995 
Oxaryggen, inköp av område, 1995 
Naturinventering, 2000 
Nalavibergs ekäng, 2001
Kårstahult, 2005 
Ersholmen, 2005
Skogsfestivalen, 2010
Naturstig Hjärtasjön, 2016 
Naturstig Hjortkvarnsån, 2016
Hjärta och jordfestivalen, 2017
Mångfaldens landskap runt Vibysjön, 2019
Skogsfestivalen i Haddebo, 2021
Artrika vägkanter runt Tisaren, 2021
Skogsfestivalen i Haddebo, 2023

Hällefors kommun 
Kindlaprojektet, 1994 
Kindlaområdet, markförvärv, 1995 
Murstensdalen, inventering, 1995 
Kindlaområdet, markförvärv, 1996 
Murstensdalen, skogsinventering, 1996 
Markförvärv udde i Svartälvens dalgång, samt gransumpskog längs Trösälven, 1996 
Hällefors kommun, fördjupad naturinventering, 1996 
Restaurering strandängar och fågellokaler Vid Grythytteviken, 1997 
Kindlaområdet, ytterligare medel, 1997 
Mottagarservice, information Kindlaområdet, 1999 
Hällefors kommun, naturinventering etapp 2, 1999 
Naturreservat Kindla, etapp 3, 2000 
Hällefors kommun naturinventering etapp 3, 2000 
Murstensdalen, besök/information, 2001 
Mottagarservice Saxhyttan, 2004 
Fågelholkar, Hällefors Ornitologiska förening, 2011 
Hällefors Ornitologiska förening, 2014 
Inventering, Sävenfors Vattenbrukskola, 2015 
Karta Silverleden, 2015 
Visitors center Södra Hyttan, 2017 
Ätbara förskolegårdar, Hällefors kommun, 2019 
Handikappanpassad plattform i Grythytteviken, 2019
Restaureringsprojekt för backsvala, 2020
Fladdermusprojekt i Södra Hyttan, 2021
Inventering av berguv med ljudbox, 2023

Karlskoga kommun 
Inventering av Trösälvens dalgång/Lokadalen, 1996 
Fortsatt naturinventering, Lokadalen/Trösälven, 1996 
Naturvårdsinventering, Karlskoga kommun, 1997 
Rekreations- och naturskog, Bråten Karlskoga, 2000 
Faunainventering Kedjan, 2001 
Fuxboudden, 2001 
Mottagarservice Torkesvikens naturreservat, 2002 
Fuxboudden, naturreservat, 2002 
Markinköp Fuxboudden, 2003 
Naturreservat Råhöjden, Naturvårdsverket, 2009 
Inventering Villingsbergs skjutfält, 2017 
Markinköp Fuxboudden, 2019 
Naturstig Hägnan-området, 2020
Fjärils- & Humleträdgården i Karlskoga, 2023
Större bihotell vid fjärils- & humleträdgården, 2024

Kumla kommun 
Inventering, planering naturreservat Gränby Kvarn, 1997
Iordningsställande naturreservat Björka Lertag, 1997 
Renovering dammbord vid Björka Lertag, 2002 
Torn/infotavla Björka Lertag, Kumla biologiska förening, 2002 
Inventering fiskarter Puttlabäcken m fl i Kumla kommun, 2003 
Björka Lertag, fräsning botten, 2003 
Viaskogen, 2004 
Vissberga Lertag, 2004 
Hult, 2005 
Fågeltorn vid sjön Igeln, 2007 
Fågeltorn vid sjön Igeln, 2008 
Kikare, naturskolan i Kumla, 2011 
Björka lertag, 2008 
Hällekistan naturreservat i Kumla, 2009 
Rovdjursstig i Kumla, 2015 
Våtmark vid Lugnet, Kvarntorp, 2018 

Laxå kommun 
S:a Åsmossen/Gryten mottagarservice naturreservat, 1999 
Naturreservat Vargavidderna, etapp 2, 2000 
Lillängen, 2005 
Flytt av Tivedsstugan, 2015 
Naturguide Laxå, stödköp av böcker, 2015 
Buffertzon Tiveden, 2016 
Våtmark Hammarsjön, 2018 

Lekeberg kommun 
Trystorps ekäng, 1995 
Klunkhytte Skans, för att trygga tillkomsten av nytt och utvidgat naturreservat, 1996 
Sixtorp, iordningsställande groddammar, 1997 
Markförvärv, jättelaven naturområde intill Lekhyttan, 1998 
Naturinventering, 1998 
Sixtorps friluftsområde naturreservat, 2002 
Groddammarna i Fjugesta, Västernärkes naturskyddsförening 2002
Hälshyttan/Gammelhyttan biotopskydd, 2003 
Sixtorps friluftsgård förvärv, 2003 
Ekåsen/Mårsätter mottagarservice, 2003 
Groddammar, 2004 
Sixtorp, 2005 
Naturstudier i Sixtorp, 2007 
Utrustning till Naturskolan i Sixtorp, NF Västernärke, 2010 
Pilgrimsfalksprojektet, 2013 
Pilgrimsled Olshammar-Riseberga, 2011 
Olstorps raststuga, 2019

Lindesberg kommun 
Naturprojekt Känäs, 1998 
Naturinventering, 1998 
Naturreservat Näset, 1999 
Naturinventering, 2000 
Naturinventering, 2001 
Kilskogen, naturområde Frövi, 2003 
Munkhyttan naturreservat, 2003 
Naturreservat Ramsbergs socken, 2003 
Hassellund vid Håkansboda, 2003 
Restaurering salamanderdammar, 2003 
Naturguidning, 2004 
Råsvalslund, 2004 
Naturinventering, 2005 
Inventering Nittälvsdalen, 2006 
Lindesjön runt, 2007 
Råsvalslund, Lindesberg, 2008 
Lindesby strandängar, 2010 
Fågeltorn Morskogasjön, 2011 
Restaurering av värdefull betesmark i Ramsberg, 2012 
Sinnenas stig vid Kyrkberget, 2012 
Munkhyttan naturreservat, 2014 
Torphyttan, Lindesberg, 2014
Fågeltorn i Frövi, 2017 
Salamanderdammar Lindesby, 2019 
Blomstrande skolgård i Lindesberg, 2020
Lindesby trädgård och salamanderdammar, 2020

Ljusnarsberg kommun 
Naturinventering, 1998 
Bottenbo/övre Nittälvsdalen bildande naturreservat, 1999 
Nittälvsbrännan/Kamptjärnsbrännan, 2001 
Nittälvsdalen, markförvärv, 2001 
Finnkullaskogen, lokalt naturreservat, 2002 
Mottagarservice Finnkullberget, 2004 
Skolstig Finnkulleberget, 2009
Grönstrukturplan, 2014 
Betesprojekt Finnkullberget, 2020
Uteklassrum Kyrkbacksskolan, 2022

Nora kommun 
Fördjupad naturinventering, 1996 
Naturprojekt Tallskaten, 1998 
Naturinventering, 2001
Skärmarbodabergen, 2007 
Naturreservatet en konstnärlig hyllning, 2010 
Naturskoleverksamhet Alntorps ö, 2012 
Hyttebacken, 2014 
Inventering närnatur i Nora, 2015 
Gyttorps ätbara skolträdgård, 2016
Skyltar Gyttorps skolträdgård, 2023 
Naturvårdsinsatser på kommunal mark, 2024

Örebro kommun 
Lekplats för vattensalamander/groddjur i Rynningevikens NR, 1995 
Grundläggande naturinventeringsarbete i Kilsbergen, 1995 
Olles Hage i Asker, Östernärkes naturvårdsförening, 1995 
Kilsbergen, inventering, 1995 
Tysslingen, restaureringsprojekt, 1995 
Tysslingen, restaurering fågelsjön, 1996 
Kalltjärnsskogen, naturvårdsinventering, 1996 
Avsättning markägare, avverkningshotat skogsområde vid Ullavi Klint, 1997 
Fågelsjön Tysslingen restaurering, 1997 
Naturreservat Brunstorpskärret, 1998 
Naturprojekt Blackstahyttan, 1998 
Restaurering naturreservatet Oset, 1999 
Naturreservat Oset, etapp 3, 2000 
Örnmatning vid Kvismaren, 2000 
Våtmark vid Oset, 2001 
Kvismarens naturreservat, handikappåtgärder, 2002 
Flingebacken Projektet, Odenskolan,  2003 
Infoprojekt ”Naturen i Örebro län”, 2004 
Naturens hus, 2004 
Barnvagnsguidningar, Örebro Naturskyddsförening, 2007 
Hällebräckan, 2007 
Mykologiveckan, Örebro botaniska förening, 2008 
Ervalla ängar, 2009 
Naturreservat Vinteråsen, 2009
Naturvårdsavtal Göksholm, 2012 
Inventering Ramshytteäng , 2013 
Skogsdag i Östernärke, 2015 
Naturum Oset/Örebro, 2015 
Tåsta getbete, 2016 
Svanmatning Rånnesta, 2016
Hyttebacken, 2016 
Naturvård för torpare , 2018
Utveckling skogsbadplatser, 2019
Ängsrestaurering vid Kilsbergsstugan, 2019

Övrigt:
Inventering fladdermöss i Örebro län, 1995 
Handläggare, naturreservatsfrågor, 1995 
Bergslagens vatten, kartering och inventering av sjöbottnar, 1996  
Inventering eklandskap/ädellövskog, 1997
Naturreservat Mantorpsskogen, Grängshytteforsen Norrbyhammar, Liaskogen, 1997
Naturreservat Brunnstorpskärret, Utnäset, Råmossen/Lomtjärnsmossen, 1997 
Svartjärn, Gryten/Åsmossen, Höglunda, biotopskydd grov aspskog, 1997 
Bildande av biotopskydd fastighet Lindesbyn 16:1, 1998 
Informationsmaterial naturområden o reservat, 1998 
Handläggarresurs Länsstyrelsen, 1998 
Lövskogs- och fågelinventering, 1999 
Kinilla, eldpallkoja och tätning Klosstjärn dammen, 1999 
Floravakten 2000, övergripande naturinventering av Rödliştade arter, 2000 
Våtmark Västkärr, mottagarservice/infotavlor/parkering, 2000 
Rekrytering av länshandläggarresurs, 2000 
Inventering av skogsmiljöer för naturreservatsbildningar, 2001 
Projekt pilgrimsfalk, 2002 
Levande landsbygd – betesdjur, 2002 
Inventering skalbaggar och fjärilar, 2003
Inventering större vattensalamander, 2003 
Vitryggig hackspett biotop, 2003 
Filmprojekt ”vattnets väg”, 2004 
Rehabiliteringsdamm för sjöfågel hos Staffan Ullström, 2004 
Fågelvård, Staffan Ullström, 2004 
Hopajola i framtiden, 2006 
Kartläggning av skog, Hjärtats Eko, 2008 
Naturguidesamordning, NFÖL, 2008 
Guideprojekt, NFÖL, 2008 
Naturens år, 2009 
Kilsbergsbok, stödköp, 2009 
Skolstig Finnkulleberget, 2009 
Naturguidesamordning, NFÖL, 2009 
Guidesamordning 2011, NFÖL, 2010 
Skogsfestivalen i Haddebo, 2010 
Hopajola, centrum för naturvård, 2011 
Atlasinventering, 2011 
Erik Rosenbergsbok, 2011 
Närkes Flora, 2011 
Utgivning av nyhetsblad och guideprogram, 2011 
Atlasinventering 2011, 2012 
Blå bergens sång, 2012 
Skogsnätverket, 2012 
Blå bergens dag, 2013 
Natura 2000 och Rädda Vättern, 2013 
Författarafton om skog, 2014 
Tillgänglighetsanpassning, 2014 
Integration och naturguidning, 2015 
Bok om Svartån, 2015 
Naturvårdsbibliotek/uteteket, 2015 
Skogsnätverket, 2015 
Integration och naturguidning, 2016 
Fågelatlas stödköp, 2016 
Naturfoto och filmfestival, 2016 
Mulens marker, Tore Hagman i Viby, 2017 
Naturens teater, 2017
Naturvård i valet, 2017, 2018
Naturpedagogisk utrustning, Naturens Teater, 2018 
Inspirationskväll "Naturvårdare för torpare", 2018 
Fågeltornsbygge i Hällefors, 2018 
Uppstart Fältbiologer, 2019 
Samordning Språka mellan tallarna, 2019 
Projekt Lärande vatten, 2019
Skogsinventering sö Närke, 2019
Bok om trollsländor i länet, 2019
Inventering av insekter, 2019
Ängsrestaurering vid Kilsbergsstugan, 2019
Åtgärd rastplats vid sjön Avern, 2019
Bok om Bergslagsnatur, 2020
Guidebok om Kilsbergen, 2020
Luften är fri-aktiviteter, 2020
Skogsfestival i Haddebo, 2021
Projekt Berguvar i Närke, 2021
Rosenbergsdagarna, 2021
Lärande vatten 3, 2022
Konferens om Naturnära skogbruk, 2022
Bok Sevärt i norra Kilsbergen, 2022
Allemansrätten & naturguidning, 2022
Uteföreställningen 2413steg, 2022
Våtmark & vatten 2, 2023
Fågelinventering i skyddsvärd skog, 2023
Skogsfestivalen i Haddebo, 2023
Holkprojekt berguvar & pilgrimsfalkar, 2023
Rosenberdagarna 2024, 2023
Naturcamp vid Sandviksbaden, 2024