• Language

    Use Google Translate to view the web site in another language.

Gå till Studiefrämjandet.se

Månadens reservat

Hopajola arrangerar månadens reservatsguidningar tillsammans med Länsstyrelsen, Studiefrämjandet, Naturskyddsföreningen och lokala föreningar.  Vi visar ett smultronställe i länet och samtidigt vill vi förmedla kunskap om naturen. Nedan hittar ni kommande reservatsguidningar.

Tips!
Information, kartor och vägbeskrivning till länets samtliga naturreservat och nationalparker finns på Länsstyrelsens hemsida. Där finns också en utskrivningsbar krysslista som anger vilka reservat som ligger i respektive kommun i länet.

Reservatsguidningar 2023

Lör 25 nov. Återskapande av våtmark vid Ventärnen
Välkommen till månadens reservat Ventärnen i Askersunds kommun. Reservatet är idag en våtmark som innehåller fina sumpskogar och kärr. Kjell Ståhlberg på Länsstyrelsen Örebro berättar om de åtgärder som gjorts för att återskapa tidigare naturliga miljöer, t ex proppning av diken, återmeandring av bäckfåror och byggande av trösklar m m. Vi kommer även titta på Ekemoängen, ett område i närheten som genomgått liknande åtgärder. Medtag matsäck samt kläder och skor som funkar för blött underlag.

Tid:10-ca 13. Samling sker vid Fagertärns reservatsparkering. Arr: Hopajola, Länsstyrelsen, Studiefrämjandet m fl.

Läs mer om reservatet Ventärnen och hur du hittar dit. 


Lör 9 dec. Äventyrsvandring, matlagning & vinterbad 
Vi vandrar i månadens reservat Trolldalen där skogen är av urskogskaraktär. Sprickdalen bildades för flera miljoner år sedan då Kilsbergen bildades. Det var dock vid senaste istiden för ca 10 000 år sedan som Trolldalen fick sina dramatiska former med bl a jättegrytor. Vi besöker den mäktiga jättegrytan Trollgrytan och kanske kan vi se spår av trollen som levde här förr i tiden! Vandringen är kuperad och utmanande, ca 6 km. Efter vandringen lagar vi vegetarisk mat tillsammans över öppen eld och badar kallt för de som vill.

Tid: 10-15.30. Samling sker vid Gårdsjötorps parkering. Medtag fika/matsäck.
Arr: Hopajola, Länsstyrelsen, Studiefrämjandet m fl. Vid frågor, ring Ankie på Hopajola, 072-546 01 05. 

Läs mer om reservatet Trolldalen och hur du hittar dit. 

Du kan även se kommande guidningar via Hopajolas Facebook


Genomförda guidningar 2023

Sön 29 jan. Vintervandring vid Utnäset, i Askersunds kommun
I januari månads reservat Utnäset i Askersunds kommun får vi uppleva både isklirr och berättelser om livet vid Vättern. Vi vandrar längst strandkanten ut mot klipporna och holmarna till en fin grillplats. Där tänder vi en eld och kan grilla. Vid elden med Vätterns klara vatten helt nära berättar dagens guide några av alla de historier som finns om livet vid Vättern. Har vi tur kanske vi ser en havsörn.


Tid: 10-13. Samling vid reservatsparkeringen vid Igelbäckens hytta. OBS! Ta på dig riktigt bra skor och ev broddar. Har veckorna före varit kalla kan klipporna vara inisade som skulpturer. Medtag matsäck/något att grilla samt förstärkningsplagg till rasten. Arr: Hopajola, Länsstyrelsen, Studiefrämjandet m fl. Läs mer om reservatet & hur man hittar dit. 


Lör 18 feb. Sportlovet: Stora rovdjur i våra skogar 
Häng med till månadens reservat Getapulien och Grimsö forskningsstation i Lindesberg kommun, och lär dig mer om de svenska rovdjuren. Vi går genom ekologi och spår för bl a lodjur, varg och björn. Aktiviteten vänder sig till familjer med barn från 8 år och uppåt. Vi kommer främst vara utomhus, och gå ca 2-3 km. Mer info finns på Hopajola.se.

Tid: 11-14. Begränsat antal! Föranmälan till Maria Levin, maria.levin@slu.se. Vid ev frågor, ring 070-559 77 98. Arr: Hopajola, Länsstyrelsen, Grimsö forskningsstation, Lindesberg Naturskyddsförening, Studiefrämjandet. Läs mer om reservatet. 


Sön 19 mars. Taigans tuffingar i Ugglehöjden 
Vi går på fågelspaning i månadens reservat Ugglehöjden i Lekebergs kommun. I mars är det vanligen bara våra stann- och strykfåglar som finns i skogen. Kom och lär dig mer om dem. Medtag gärna kikare och matsäck. Terrängen är kuperad och vi kommer att gå ca 4 km.

Tid: 9-13. Samling sker vid Svinsjöstugan i nordöstra änden av Stora Svinsjön. Arr: Hopajola, Länsstyrelsen, Karlskoga Naturskyddsförening, Studiefrämjandet. Läs mer om reservatet & hur man hittar dit. 


Lör 29 april. Myrarnas marker i Djupdalshöjden
Månadens reservat Djupdalshöjden i Ljusnarsbergs kommun beskrivs som Örebro läns tak. Skogen präglas av ett kargt och vindpinat klimat som ger riktig vildmarkskänsla. Myrar karakteriserar reservatet och denna guidning handlar just om myrarna och hur de skapas, utvecklas och vad som karakteriserar dem. Det kan vara blött, så vattentäta kängor eller stövlar rekommenderas. Ev kan snöskor behövas. OBS! Svår och brant terräng i början, och ojämn mark ute på myren. Medtag fika, något att sitta på, extra sockor och ev stavar.

Tid: 11.30-15. Samling sker vid reservatets västra parkering. För de som vill kan man åka i samlad trupp från Finnstigen i Bredsjö kl 10.30.
Arr: Hopajola, Länsstyrelsen, Hällefors Naturskyddsförening, Outdoor People of Bergslagen och Studiefrämjandet. Läs mer om reservatet & hur man hittar dit. 


Lördag 20 maj. Bioblitz: Artjakt vid Järleån
Välkommen att delta i dagens artjakt och naturinventering i månadens reservat Järleån, i samband med biologiska mångfaldens dag. Hur många olika arter kan vi hitta? Dagen passar både vuxna och barn, nybörjare och naturkunniga! Kom och var med den stund som passar dig! Samling vid stora P-platsen. Medtag gärna fika, grillmöjlighet finns. Tid: 8-12.

Program för dagen:
Under dagen kan man följa med kunniga ledare utifrån olika teman;
- kl 04 Fågelinventering för morgonpigga
- kl 08 spanar vi fåglar,
- kl 10 letar vi vårblommor & insekter,
- kl 11 kan du lära dig rapportera i Artportalen, få tips på appar m m.
- kl 9-12. Lär dig om fladdermöss. Inspelning av fladdermöss kommer ske natten innan. På förmiddagen kommer inspelningarna att analyseras på plats i reservatet.
- kl 9-12. Testa Naturfalken - ett “simborgarmärke” för arter i naturen.

Arr: Hopajola, Nora biologiska förening, Naturskyddsföreningen, Frövi Fågelklubb,  Bergslagens Visitor Center, Studiefrämjandet, Länsstyrelsen m fl. Läs mer om reservatet & hur man hittar dit. 


Tor 15 juni. Invigning av Bastviken
I juni invigs reservatet Bastviken, ett artrikt ängs- och skogsområde vid sjön Råsvalen i Lindesberg kommun. Tid: 18-21. Hopajola ordnar tipspromenad. Dessutom sker invigningstal och guidning i reservatet. Se programpunkter nedan. Arr: Länsstyrelsen Örebro, Hopajola m fl.

18.00 Invigning av naturreservatet
Markägaren David Bastviken inviger naturreservatet. Emil Pagstedt Andersson och Åsa Forsberg från Länsstyrelsen berättar mer om reservatets värden och pågående restaurering. Länsstyrelsen bjuder på fika med hjälp av Kallernäs getgård.

18.00-21.00 Tipspromenad
Utforska naturreservatet på egen hand med hjälp av en självguidande tipspromenad längs den markerade stigen.

ca 19.00 Guidad vandring
Följ med på en guidad vandring i reservatet och lär dig mer om områdets natur, restaureringar med mera.

Läs mer om naturreservatet Bastviken & hur man hittar dit.
 

Tis 11 juli. Bland fåglar och trollsländor i Glottrakärret
Upplev Glottrakärrets vildmark från vattnet. Vi paddlar med packraft bland gungflyn längs Haddeboån och spanar djur. Tid: 17-21. Kostnad:250 kr/person. 100 kr om man har egen packraft. Betalas in snarast efter bekräftelse från Hopajola.

OBS! Begränsat antal platser. Föranmälan tas emot via e-post: natur@hopajola.se.
Arr: Hopajola, Länsstyrelsen, Studiefrämjandet m fl. 

Läs mer om reservatet.


Fladdermöss i Björskogsnäs - OBS! Flyttad till söndag 27 augusti!
Följ med fladdermusentusiasten Helena Backius på en kvällsvandring i månadens reservat Björskogsnäs i Hällefors kommun. Vi får veta i vilka miljöer vi kan förvänta oss att hitta nordens egna läderlappar. Hur kan Björskogsnäs vara en bra plats, inte bara för växter utan även för fladdermöss? Vilka samband finns det? När mörkret faller tar vi fram ultraljudsdetektorer för att lyssna och spana tillsammans. Medtag egen ficklampa, ev fika och fladdermusdetektor om du har.

OBS! Söndag 27/8. (Lördag 26 augusti) kl 20-ca 23. Samling sker vid reservatets parkering. Vandringen är ca 3 km. Guidningen ställs in vid hällregn. Frågor till Helena Backius, 070-212 25 80. Arr: Hopajola, Länsstyrelsen Örebro, Outdoor People of Bergslagen, Studiefrämjandet m fl.
 

Lör 16 sep. Skogens ätliga svampar & naturvårdsarter
Vi besöker Ullavi klints naturreservat och letar svampar, ätliga och naturvårdsarter, i den spännande och dramatiska kalkbarrskogen i Kilsbergens förkastningsbrant. Vid fornborgen i reservatet har vi magnifik utsikt över slätten där vi kan fika och filosofera hur de hade det här under brons- och järnålder. Vi går ca 6 km i delvis mycket kuperad terräng. Vad gäller egentligen i naturreservatet och utanför enligt allemansrätten? Vad får vi plocka och inte?

Samling vid badplatsens parkering sydväst om Klockhammarsdammen. Tid: 10-14. Medtag gärna lupp, svampkorg, fika och kläder efter väder. Arr: Hopajola, Länsstyrelsen, Studiefrämjandet m fl.


Läs mer om reservatet Ullavi klint och hur du hittar dit.


Lör 21 okt. Grottor, friluftsliv & eld vid Jätteberget 
Kom och utforska den spännande platsen Jätteberget i Fasaskogen med oss. Vi tar oss till fots efter leden, njuter av den trolska skogen med dess blockgrottor och spanar efter arter som trivs här. Vid grillplatsen testar vi olika sätt att göra upp eld. Kan du göra upp en hållbar eld med tändstål? Efter att vi övat våra eldkunskaper, utforskat grottområdet och intagit matsäck så hjälps vi åt att göra något smarrigt till efterrrätt.

Tid: 10-13.30. Föranmälan sker till natur@hopajola.se Arr: Hopajola, Länsstyrelsen, Studiefrämjandet m fl.

Läs mer om Jätteberget i Fasaskogen och hur du hittar dit.