• Language

    Use Google Translate to view the web site in another language.

Gå till Studiefrämjandet.se

Nomineringar till Erik Rosenbergs Naturvårdspris efterlyses.

Rosenbergpriset är ett hedersfullt pris för arbete som gynnar biologisk mångfald och främjar områden med höga naturvärden. Priset ska i första hand tillfalla person, grupp av personer eller förening/organisation som utfört särskilt förtjänstfullt arbete till fromma för naturvården, i första hand verksamma inom Örebro Län.

Nomineringar till Erik Rosenbergs Naturvårdspris efterlyses.

Mer information om priset finns här.

Nomineringsförslag kan inskickas till NOFs styrelse, styrelsen@nofnet.se , under förutsättning att det finns en motiverande beskrivning och eller berättelse som medföljer.

Förslag tas emot t.o.m. 24 juni 2024.

Stiftelsen Erik Rosenbergs Naturvårdsfond har sedan 1976 årligen, med undantag för ett par år, delat ut ett naturvårdspris till personer som utfört särskilt förtjänstfullt arbete för naturvården i Sverige. Priset är till minnet av ornitologen och författaren Erik Rosenberg (1902-1971).

Rosenbergdagarna 

Rosenbergpriset delas ut under Rosenbergdagarna av Närkes Ornitologiska Förening (NOF) till personer, organisationer eller företagsamma som ämnar att gynna naturvårdsarbetet.

Under 2022 tilldelades priset Mats Rosenberg.