• Language

    Use Google Translate to view the web site in another language.

Gå till Studiefrämjandet.se

Naturvård i Laxå

Laxå kommun arbetar med naturvårdsfrågor tillsammans med Askersund och Lekebergs kommuner. Man har gått tillsammans i Sydnärkes miljöförvaltning och delar på resuser i form av t.ex. en kommunekolog. Samarbete görs med organisationen Hopajola och Studiefrämjandet.

Laxå kommun arbetar med naturvårdsfrågor tillsammans med Askersund och Lekebergs kommuner. Man har gått tillsammans i Sydnärkes miljöförvaltning och delar på resuser i form av t.ex. en kommunekolog. 

Laxå kommun har också utropat hela kommunen till ett ekoturism-område som första kommun i landet.