• Language

    Use Google Translate to view the web site in another language.

Gå till Studiefrämjandet.se

Naturvård i Askersund

Askersund kommun arbetar med naturvårdsfrågor tillsammans med Laxå och Lekebergs kommuner. Man har gått tillsammans i Sydnärkes miljöförvaltning och delar på resurser i form av t ex en kommunekolog. Samarbete görs med organisationen Hopajola och Studiefrämjandet.

Askersund kommun arbetar med naturvårdsfrågor tillsammans med Laxå och Lekebergs kommuner. Man har gått tillsammans i Sydnärkes miljöförvaltning och delar på resuser i form av t ex en kommunekolog. Askersunds kommun har bland annat tagit fram ett naturvårdsprogram.

 

kvinna vid Utnäset Foto: Åsa Wistrand