• Language

    Use Google Translate to view the web site in another language.

Gå till Studiefrämjandet.se

Hopajolas hederpris

Under Rosenbergdagarna delar Hopajola ut hederpris i samband med sitt 30-årsjubileum.

Kriterier för nomineringar:
Priset delas ut till person/er som har bidragit till/gjort värdefulla insatser för naturvårdsarbetet och den biologiska mångfalden inom Örebro län. Det kan ha skett under lång tid och/eller som en större viktig insats.


Vem som helst kan nominera. Mejla in din nominering till natur@hopajola.se.

Sista dagen att nominera person/er är 1 september. 

imaget3xib.png