• Language

    Use Google Translate to view the web site in another language.

Gå till Studiefrämjandet.se

Stöd Hopajola

Hopajola är en unik naturvårdsorganisation för Örebro län. Ända sen Hopajola bildades har man samlat in pengar till skydd och vård av biologiskt värdefull natur. De insamlade medlen kommer från både privatpersoner, församlingar, företag och organisationer. Pengarna går till bildande av nya naturreservat samt olika naturvårdsprojekt som föreningar och kommuner i länet jobbar med, eller till verksamhet och projekt som Hopajola själv ansvarar för.

Hopajola kraftsamlar för att skydda mer värdefull natur i länet!
Vi bidrar kontinuerligt till nya naturreservat och du kan vara med och bidra. Man kan bidra på olika sätt; som företag genom sponsorskap, som enskild givare genom naturvärnet, eller genom gåva vid ett specifikt tillfälle.

Hopajola är 90-kontoinnehavare hos Svensk Insamlingskontroll.
Detta innebär att givaren kan vara säker på att pengarna går till det tänkta ändamålet.
  logga

Bli en av Hopajolas Naturvärnare
Betala in minst 200 kr till BG 901-1024.
Eller swisha ditt bidrag till: 123 901 1024.
Skriv ditt namn och adress så får du Hopajolas utskick i brevlådan.

Du kan stötta Hopajola även om du skickar in ett valfritt belopp men du får endast Hopajolas utskick i brevlådan om du betalar in minst 200 kr och följer anvisningarna ovan. 
  hopajola swish mini2

  Skänk en gåva till Hopajola via Target Aid eller Lavendla. Länkar finns nedan.  
     
 

 
  Skänk dina intäkter från en auktion hos Tradera direkt till Hopajola.  
 

 

 

Våra sponsorer

Kontorsrutin     
Måns Grebäck grafisk design 
ÖBO     
 outdoorfika