• Language

    Use Google Translate to view the web site in another language.

Gå till Studiefrämjandet.se

Stöd Hopajola

Hopajola är en unik naturvårdsorganisation för Örebro län. Ända sen Hopajola bildades har man samlat in pengar till skydd och vård av biologiskt värdefull natur. De insamlade medlen kommer från både privatpersoner, församlingar, företag och organisationer. Pengarna går till bildande av nya naturreservat samt olika naturvårdsprojekt som föreningar och kommuner i länet jobbar med, eller till verksamhet och projekt som Hopajola själv ansvarar för.

Hopajola kraftsamlar för att skydda mer värdefull skog i länet!
Vi bidrar kontinuerligt till nya naturreservat och du kan vara med och bidra. Man kan bidra på olika sätt; som företag genom sponsorskap, som enskild givare genom naturvärnet, eller genom gåva vid ett specifikt tillfälle.

Hopajola är 90-kontoinnehavare hos Svensk Insamlingskontroll.
Detta innebär att givaren kan vara säker på att pengarna går till det tänkta ändamålet.
  logga

Betala in minst 200 kr till BG 901-1024.
Skriv ditt namn och adress så får du Hopajolas utskick i brevlådan.
Eller swisha ditt bidrag till: 123 901 1024.
  hopajola swish mini2

  Nu kan man även skänka en gåva till Hopajola via Target Aid. Här nedan finns länk  
     

Våra samarbetspartners

          Kontorsrutin                 Måns Grebäck grafisk design

                   ÖBO                            

          

                    outdoorfika