• Language

    Use Google Translate to view the web site in another language.

Gå till Studiefrämjandet.se

Kommunal naturvård

Kommunernas naturvårdsarbete ser lite olika ut och varje kommun har olika tillgång på resurser. En viktig del för att kommunerna ska kunna bedriva naturvårdsarbete har varit LONA-bidraget, Lokala Naturvårdssatsningar, som är ett statligt bidrag till kommuner. Samarbete görs med Hopajola och Studiefrämjandet.

Kommunernas naturvårdsarbete ser lite olika ut och varje kommun har olika tillgång på resurser, men genom samverkan mellan kommuner kan man hjälpa varandra i naturvårdsarbetet.

Flera kommuner har tagit fram naturvårdsprogram och grönstrukturplaner andra har arbetat med kommunala reservatsbildningar.

En viktig del för att kommunerna ska kunna bedriva naturvårdsarbete har varit LONA-bidraget, Lokala Naturvårdssatsningar, som är ett statligt bidrag till kommuner. Flera naturvårdsprojekt har kunnat genomföras lokalt genom bidraget. LONA-projekten bygger på en hälftenfinansiering från annat håll vilket har lett till samarbete med ideella föreningar där framförallt Hopajola varit en viktig aktör.