• Language

    Use Google Translate to view the web site in another language.

Gå till Studiefrämjandet.se

Naturvård i Ljusnarsberg

Ljusnarsbergs kommun har tillsammans med Hällefors, Lindesberg och Nora kommuner gått tillsammans i Samhällsbyggnad Bergslagen. Här finns kommunekologer anställda. Samarbete sker med organisationen Hopajola och Studiefrämjandet.

Ljusnarsbergs kommun har tillsammans med Hällefors, Lindesberg och Nora kommuner gått tillsammans i Samhällsbyggnad Bergslagen. Här finns kommunekologer anställda.

Kommunekologerna bevakar naturvårdens intressen och är ansvariga för att tillsammans med andra aktörer ta fram förslag till övergripande mål och åtgärder för kommunernas naturvårdsarbete. De ska också, i samverkan med berörda kommunala förvaltningar, föreningar och andra organisationer, driva projekt inom naturvårdsområdet, ta fram underlag för kommunala planer och program, sprida kunskap om naturen och uppmuntra till utevistelse.

vandring Foto: Åsa Wistrand