• Language

    Use Google Translate to view the web site in another language.

Gå till Studiefrämjandet.se

Pedagogiska tips

På den här sidan tipsar Hopajola om olika sätt som vi arbetar med, för att lära fler om naturen och allemansrätten.

Sen några år tillbaka anordnar Hopajola "Naturäventyr", d v s friluftsdagar för skolklasser i årskurs 5. Dessutom erbjuder vi utbildningar i naturguidning och naturvägledning, utifrån önskemål och behov. Exempelvis fick vi år 2022 projektmedel från Naturvårdsverket för att arbeta på olika sätt med naturvägledning och allemansrätten. Nedan listar vi vad som genomfördes då:

- Naturäventyr 2022 för 5:e klasser i Örebro län. Se film från dagen.
- Guideutbildning i guideteknik & allemansrätten. 
- Guideutbildning: "Prova-på-naturvägledning" med fokus på allemansrätt. 

Övningar & lekar
Varmt välkommen att använda er av vårt material här nedan.

Grönbo Foto: Ankie Rauséus 

Andra ställen med bra inspiration och material:

  • Naturskyddsföreningens skolmaterial om allemansrätten
    Här finns lektioner, filmer, frågesporter och annat kul för att lära om allemansrätten. Länk.

Startbild till Friluftskanalen. Foto: Friluftskanalen

På Naturvårdsverkets webb finns ännu mer tips och inspiration för att kunna arbeta med allemansrätten. Länk.