• Language

    Use Google Translate to view the web site in another language.

Gå till Studiefrämjandet.se

Pedagogiska tips

På den här sidan tipsar Hopajola om olika sätt som vi arbetar med, för att lära fler om naturen och allemansrätten.

Sen några år tillbaka anordnar Hopajola "Naturäventyr", d v s friluftsdagar för skolklasser i årskurs 5. Dessutom erbjuder vi utbildningar i naturguidning och naturvägledning, utifrån önskemål och behov. Under år 2022 fick vi projektmedel från Naturvårdsverket för att arbeta på olika sätt med naturvägledning och allemansrätten. Här kan du se exempel på  dokument och filmer:

- Naturäventyr 2022 för 5:e klasser i Örebro län. Inbjudan
- Guideutbildning i guideteknik & allemansrätten. Inbjudan
- Guideutbildning: "Prova-på-naturvägledning" med fokus på allemansrätt. Inbjudan

Övningar & lekar

Grönbo Foto: Ankie Rauséus

Andra ställen med bra inspiration och material:

  • Naturskyddsföreningens skolmaterial om allemansrätten
    Här finns lektioner, filmer, frågesporter och annat kul för att lära om allemansrätten. Länk. 

Startbild till Friluftskanalen. Foto: Friluftskanalen

På Naturvårdsverkets webb finns ännu mer tips och inspiration för att kunna arbeta med allemansrätten. Länk.