• Language

    Use Google Translate to view the web site in another language.

Gå till Studiefrämjandet.se

Skogsdonationen

För några år sen testamenterade en anonym donator en gåva till Hopajola. 3,5 miljoner kronor till skydd av värdefulla skogar! Donatorn var en stor naturälskare och önskade att fler skogsområden i länet skulle bevaras och bli tillgängliga för en bred allmänhet. Flera nya naturreservat i länet har kunnat bildas och skyddas långsiktigt tack vare bland annat detta.

En viktig del i arbetet är att gå ut med upprop till föreningar, kommuner, myndigheter m.fl. för att få in tips och idéer om skogsområden med stora natur- och sociala värden. Kontakta kansliet om du känner till ett skogsområde som kan vara värda att skydda, vårda och besöka.

Denna enskilda donation, som togs emot vid donatorns bortgång år 2007, är den största hittills för Hopajola. På bästa möjliga sätt förverkligas donatorns tankar och önskemål. Förhoppningen är att fler länsinvånare kommer på den goda idén att öka Hopajolas möjligheter att skydda länets natur.

Om du vill donera pengar till naturvård eller vet naturområden som är värda att bevara så kontakta Ankie Rauséus på Hopajolas kansli, 072-546 01 05.