• Language

    Use Google Translate to view the web site in another language.

Gå till Studiefrämjandet.se

Program 2024

Rosenbergdagarna - ett forum för biologisk mångfald i Örebro län Årets tema är vatten och våtmarker kopplat till länets biologiska mångfald.

Ladda ner programmet som pdf.

Dag 1, fredag 27 september

Konferens och föreläsningar med fokus på länets biologiska mångfald kopplat till vatten & våtmark. Kommer att hållas i Wilandersalen vid Universitetssjukhuset Örebro, USÖ. Lokalen är tillgänglighetsanpassad.

08.00 - Registrering & Mingel
09.00 - Invigning av konferensen - Landshövdingen/Länsrådet
09.15 - Våtmarkslandskapet förr och idag - Magnus Persson, Länsstyrelsen
10.00 - Torvmarker, klimat och återvätning - Åsa Kasimir, forskare vid Göteborgs universitet
10.45 - Fika & utställningar
11.15 - Läget för grod- och kräldjur - Jan Malmgren, ekolog
11.45 - Läget för våtmarksfåglar - Ronnie lindqvist, Närkes Ornitologiska Förening
12.15 - Lunch & utställningar
13.15 - Utdelning av Rosenbergpriset - Närkes Ornitologiska Förening
13.30 - Närkes flygande juveler - landskapets trollsländor - Per Karlsson Linderum, biolog
14.00 - Våtmarksrestaurering - Jonas Olsson, Naturskyddsföreningen
14.30 - Restaurering av rinnande vatten - Daniel Bergdahl, Länsstyrelsen
15.00 - Fika & utställningar
15.30 - Paneldebatt med samtliga föreläsare - Moderatorer: Daniel Gustafson & David Tverling
16.10 - Naturrestaureringsförordningen - en räddningsplanka för biologisk mångfald? - Matti Ermold, Naturvårdsverket
16.40 - Utdelning av Hopajolas hederspris
17.00 - Avslutning och information om dag 2

Vissa korrigeringar av programmet kan ske. 

Dag 2, lördag 28 september

Bussexkursioner med olika teman.
09.00 - Avresa med buss från Stora Hjorttorps gård.
14.00 - Återsamling med fika vid Stora Hjorttorps gård.
14.45 - Mia Svedäng, sakkunnig sötvatten Naturskyddsföreningen, håller föredrag.
15.30 - Avrundning av dagen.
16.00 - Rosenbergdagarna slut.

Skapa våtmarker i odlingslandskap

Besöksmål:
Heden, Stora Tjugesta och Säbylund.

Restaurera våtmarker i odlingslandskap (tillgänglighetsanpassad tur)

Besöksmål:
Kvismaren, Öby kulle & Ormkärrsplattformen samt kvismare fågelstation.

Restaurering av rinnande vatten

Besöksmål:
Svennevadsån och Täljeån, Almbro.

Restaurering av våtmark i skogslandskap

Besöksmål:
Lillsjöbäcken, Nora.

Konferensen vänder sig till alla intresserade såsom lokala/regionala politiker, myndigheter, tjänstepersoner, företagare, markägare, föreningar och allmänheten.

Arrangörer:
Föreningen Kilsbergskanten
Hopajola
Hällefors Ornitologiska Förening
Kilsbergsfrämjandet
Naturskyddsföreningen Örebro län
Naturskyddsföreningens Örebrokrets
Närkes Ornitologiska Förening
Närkes Insektsförening
Region Örebro län
Studiefrämjandet
Örebro kommun
Örebro Läns Botaniska Sällskap
Östernärkes Naturvårdsförening

Rosenbergdagarna samordnas av naturvårdsorganisationen Hopajola.
Länsstyrelsen Örebro län m fl medverkar.