• Language

    Use Google Translate to view the web site in another language.

Gå till Studiefrämjandet.se

Bli naturvärnare

Hopajola är en unik naturvårdsorganisation för Örebro län som ända sedan starten år 1994 samlat in pengar för skydd och vård av värdefull natur. Vårt stöd har varit framgångsrikt men behovet att skydda mer värdefulla naturområden består!

Som privatperson kan du stödja arbetet genom att bli naturvärnare. Pengarna som samlas in går till naturvårdsprojekt som föreningar och kommuner i länet jobbar med, eller verksamhet och projekt som Hopajola själv ansvarar för. 

När du ger ditt bidrag till Hopajola:

  • Ger du möjlighet för fler att vistas i och njuta av värdefull natur i länet.
  • Hjälper du till att skydda, vårda och värna länets naturmiljöer.
  • Stärker du våra ekosystem och den biologiska mångfalden.

Betala in 200 kronor eller mer till Hopajolas bankgiro: 901-1024, eller via swish 123 90 11 02 4. Skriv ditt namn och adress så får du Hopajolas guideprogram hem i brevlådan.        
                                       Swish

Hopajola har ett 90-konto hos Svensk Insamlingskontroll. Detta innebär att givaren kan vara säker på att pengarna går till det tänkta ändamålet.