• Language

    Use Google Translate to view the web site in another language.

Gå till Studiefrämjandet.se

Naturvård i Nora

Nora kommun har tillsammans med Hällefors, Ljusnarsberg och Lindesbergs kommuner gått tillsammans i Samhällsbyggnad Bergslagen Här finns kommunekologer anställda. Samarbete görs med organisationen Hopajola och Studiefrämjandet.

Nora kommun har tillsammans med Hällefors, Ljusnarsberg och Lindesbergs kommuner gått tillsammans i Samhällsbyggnad Bergslagen Här finns kommunekologer anställda. Läs mer om Naturreservat i Nora kommun.

Kommunekologerna bevakar naturvårdens intressen och är ansvariga för att tillsammans med andra aktörer ta fram förslag till övergripande mål och åtgärder för kommunernas naturvårdsarbete. De ska också, i samverkan med berörda kommunala förvaltningar, föreningar och andra organisationer, driva projekt inom naturvårdsområdet, ta fram underlag för kommunala planer och program, sprida kunskap om naturen och uppmuntra till utevistelse.