• Language

    Use Google Translate to view the web site in another language.

Gå till Studiefrämjandet.se

Styrelsen

Hopajolas styrelse består av ledamöter från Naturskyddsföreningen och politiker från Örebro län. De ideella från Naturskyddsföreningen har majoritet och har ordförandeposten. 

Ordinarie
Ordförande: Britt Eklöf (Naturskyddsföreningen)
Vice Ordförande: Ewa-Leena Johansson (S)
Tomas Bergqvist (Naturskyddsföreningen)
Örjan Fredriksson (Naturskyddsföreningen)
Ingrid Fries Hansson (MP)

Ersättare
Christer Klingberg (Naturskyddsföreningen)
Margareta Widell (Naturskyddsföreningen)
David Tverling (Naturskyddsföreningen)
Patrik Swens (C)
Larz Lundberg (L)

Adjungerad: Anne Eriksson, Skogsstyrelsen
Adjungerad: Daniel Gustafson, Länsstyrelsen
Sakkunnig: Therese Aremyr, Örebro kommun

Revisorer 
Ann-Christine Björnram-Evensen, KPMG
Per Folkeson, ideell

 

Här finns Hopajolas Stadgar

Här finns:
Årsredovisning Hopajola 2021 - signerat.pdf
Årsredovisning Hopajola 2020.pdf