• Language

    Use Google Translate to view the web site in another language.

Gå till Studiefrämjandet.se

Styrelsen

Hopajolas styrelse består av ledamöter från Naturskyddsföreningen och politiker från Örebro län. De ideella från Naturskyddsföreningen har majoritet och har ordförandeposten. 

Ordinarie
Ordförande: Ewa-Leena Johansson (Naturskyddsföreningen)
Vice ordförande: Maria Dubbelman (C)
Charlotta Stöltenhielm (M)
Britt Eklöf (Naturskyddsföreningen)
Tomas Bergqvist (Naturskyddsföreningen)

Ersättare
Örjan Fredriksson (Naturskyddsföreningen)
Sara Johansson (Naturskyddsföreningen)
David Tverling (Naturskyddsföreningen)
Joakim Carlsson (S)
Fredrik Dahlberg (SD)

Adjungerad: Anne Eriksson, Skogsstyrelsen
Adjungerad: Daniel Gustafson, Länsstyrelsen
Sakkunnig: Per Wedholm, Örebro kommun

Revisorer 
Ann-Christine Björnram-Evensen, KPMG
Per Folkeson, ideell

 

Här finns Hopajolas Stadgar

Här finns:
Årsredovisning Hopajola 2022
Årsredovisning Hopajola 2021 - signerat.pdf
Årsredovisning Hopajola 2020.pdf