• Language

    Use Google Translate to view the web site in another language.

Gå till Studiefrämjandet.se

Årsmötet

Hopajolas årsmöte ska hållas den 15 sep 2020. Här kommer alla handlingar att finnas att ladda ner. 

Kallelse Hopajolas årsmöte 2020.pdf
Hopajolas Stadgar