• Language

    Use Google Translate to view the web site in another language.

Gå till Studiefrämjandet.se

Vem är Mats Rosenberg?

Rosenbergdagarna

Mats har varit kommunekolog i Örebro kommun under 25 år. Han har utvecklat kunskaper och praktiska tekniker inom återställande av natur och ligger bakom storskaliga restaureringar, t.ex. Oset-Rynningeviken, Kvismaren och Tysslingen. Efter pensioneringen arbetar han som konsult inom landskapsrestaurering. Uppskattad fotograf och föreläsare. Bosatt i Latorp mellan Tysslingen och Kilsbergen.

Rosenbergdagarna
Mats Rosenberg har genom sitt livsverk drivit fram utvecklingen av praktiska åtgärder för landskapsrestaurering. Mats har i sitt arbete lyckats med den svåra konsten att hjälpa naturen ta tillbaka av människan sargade och förstörda landskap.


Han står bakom tekniker för bland annat återskapande av naturmiljöer, transplantation av ytskikt och täckning av deponier. Det tätortsnära naturreservatet Oset och Rynningeviken har han omvandlat från Örebros baksida till framsida. Hans arbete har inspirerat många till att se att allt är möjligt, bara man vågar.

Här kan du läsa Hopajolas intervju med Mats, från jan 2023. 

Här kan du se när Mats tilldelades SLU naturvårdspris 2021 och höra hans intervju https://www.artdatabanken.se/om-artdatabanken/naturvardspriset/

Källa: SLU Artdatabanken.