• Language

    Use Google Translate to view the web site in another language.

Gå till Studiefrämjandet.se

Intervju med Mats Rosenberg

I början av januari 2023 gjordes en skriftlig intervju med Mats Rosenberg. Mats var kommunbiolog i Örebro kommun i drygt 25 år, och känd för för sitt visionära sätt att skapa och utveckla fina strövområden och biologiskt värdefulla naturmiljöer runt om i kommunen. Läs gärna intervjun nedan.

Hej Mats!
Varför valde du att utbilda dig till biolog? 

Det stora intresset för naturen och speciellt fåglarna startade mycket tidigt i livet. Samtidigt var jag egentligen mycket road av att rita och måla. Jag var ganska skoltrött under och efter gymnasiet. Intresset för att lära mer kom efter ett äventyrsår i Nordamerika med många fantastiska naturupplevelser och total avkoppling från studier. År 1973 började jag plugga i Uppsala.

 

På vilket sätt har släktskapet med Erik Rosenberg påverkat dig?

Jag fick möjlighet att träffa Erik Rosenberg ganska mycket från elva års åldern t o m 16 år. En viktig tid i livet för oss alla. Fina samtal med den omtänksamme och extremt kunnige Erik inspirerade mycket. Han var omgiven av "lärjungar" som njöt av att få ta del av alla hans erfarenheter och kunskaper. Även vi smågluttar fick vara med.

 

När började du ditt arbete på Örebro kommun?

1993 blev jag anställd som kommunbiolog med ansvar för naturvården, d v s den gröna delen av kommunens miljöarbete.

 

När du blickar tillbaka på ditt yrkesliv. Vad är du mest stolt över?

Jag vill inte använda ordet stolt. Det stämmer inte med min person. Men jag är mycket glad över att ha fått förtroendet och möjligheten att omvandla Örebros tråkiga baksida av soptippar och industriområden till ett levande rikt landskap. (Även om alla problem inte är helt borta.) Andra stora glädjeämnen är inrättandet av många nya naturreservat runt Örebro, som vi gjorde tillsammans i ett naturvårdsteam.

Ett besked som gladde otroligt var Sveaskogs beslut att inrätta Ekopark Kilsbergen - 3 500 hektar skog myr och sjö. Jag och Sveaskog hade jobbat med denna fråga en tid och det gav en otrolig utdelning för oss alla. Restaureringen av Tysslingen och Kvismaren har förstås också varit jättekul.

Vad skulle du säga att Hopajola har betytt för länet?

Hopajola har gett naturvården en fantastisk möjlighet att stimulera och samordna insatser i länet. Där har den ideella sidan fått chans att möta myndigheter och resonera om möjligheten till skydd och att hitta strategier för samverka. Ofta har hopajolas pengar gett mångdubbel utdelning i form av statliga och kommunala insatser för att nå ett gemensamt mål. Det är härligt att den gåva som du ger kan leda till något mycket större.

Vad har Hopajola betytt för Örebro kommun och för dig? 

I början av det stora naturvårdsprojektet Oset och Rynningeviken fanns inga kommunala medel. Varje krona var viktig. När våra politiker märkte att andra ville vara med bl a Hopajola blev det naturligt att också göra egna satsningar. Jag är mycket lycklig över att Hopajola varit med och skyddat ädellövskog i Vinteråsens naturreservat och det gamla kulturlandskapet i Hyttebacken i Kilsbergen.

Vi är så glada att du var med på årets Rosenbergdagar. Ditt naturvårdsarbete har inspirerat och betyder så mycket, både för oss människor och den biologiska mångfalden. Förhoppningen är att konferensen ska bli en återkommande biennal.  Vad tänker du att konferensen kan fylla för funktion?

Konferensen skapar möjligheter att samla alla naturvårdskrafter i regionen och mer än så. Här kan vi bli inspirerade och få lära oss mer tillsammans. Många myndighetspersoner har samma brinnande intresse som oss andra. De kan känna stöd från den ideella sidan. Och alla vi som tillhör fotfolket kan få känna att vi är många som vill och kan hjälpas åt.

 

Intervjun gjordes av Ankie Rauséus i jan 2022.