• Language

    Use Google Translate to view the web site in another language.

Gå till Studiefrämjandet.se

Lekeberg kommun 
Trystorps ekäng, 1995 
Klunkhytte Skans, för att trygga tillkomsten av nytt och utvidgat naturreservat, 1996 
Sixtorp, iordningsställande groddammar, 1997 
Markförvärv, jättelaven naturområde intill Lekhyttan, 1998 
Naturinventering, 1998 
Sixtorps friluftsområde naturreservat, 2002 
Groddammarna i Fjugesta, Västernärkes naturskyddsförening 2002
Hälshyttan/Gammelhyttan biotopskydd, 2003 
Sixtorps friluftsgård förvärv, 2003 
Ekåsen/Mårsätter mottagarservice, 2003 
Groddammar, 2004 
Sixtorp, 2005 
Naturstudier i Sixtorp, 2007 
Utrustning till Naturskolan i Sixtorp, NF Västernärke, 2010 
Pilgrimsfalksprojektet, 2013 
Pilgrimsled Olshammar-Riseberga, 2011 
Olstorps raststuga, 2019