• Language

    Use Google Translate to view the web site in another language.

Gå till Studiefrämjandet.se

Karlskoga kommun 
Inventering av Trösälvens dalgång/Lokadalen, 1996 
Fortsatt naturinventering, Lokadalen/Trösälven, 1996 
Naturvårdsinventering, Karlskoga kommun, 1997 
Rekreations- och naturskog, Bråten Karlskoga, 2000 
Faunainventering Kedjan, 2001 
Fuxboudden, 2001 
Mottagarservice Torkesvikens naturreservat, 2002 
Fuxboudden, naturreservat, 2002 
Tillköp mark Fuxboudden, OK Djerf, 2003 
Naturreservat Råhöjden, Naturvårdsverket, 2009 
Inventering Villingsbergs skjutfält, 2017 
Markinköp Fuxboudden, 2019