• Language

    Use Google Translate to view the web site in another language.

Gå till Studiefrämjandet.se

Hällefors kommun 
Kindlaprojektet, 1994 
Kindlaområdet, markförvärv, 1995 
Murstensdalen, inventering, 1995 
Kindlaområdet, markförvärv, 1996 
Murstensdalen, skogsinventering, 1996 
Markförvärv udde i Svartälvens dalgång, samt gransumpskog längs Trösälven, 1996 
Hällefors kommun, fördjupad naturinventering, 1996 
Restaurering strandängar och fågellokaler Vid Grythytteviken, 1997 
Kindlaområdet, ytterligare medel, 1997 
Mottagarservice, information Kindlaområdet, 1999 
Hällefors kommun, naturinventering etapp 2, 1999 
Naturreservat Kindla, etapp 3, 2000 
Hällefors kommun naturinventering etapp 3, 2000 
Murstensdalen, besök/information, 2001 
Mottagarservice Saxhyttan, 2004 
Fågelholkar, Hällefors Ornitologiska förening, 2011 
Hällefors Ornitologiska förening, 2014 
Inventering, Sävenfors Vattenbrukskola, 2015 
Karta Silverleden, 2015 
Visitors center, Södra Hyttan, 2017 
Ätbara förskolegårdar, Hällefors kommun, 2019 
Handikappramp vid fågeltorn i Hällefors, 2019