• Language

    Use Google Translate to view the web site in another language.

Gå till Studiefrämjandet.se

Degerfors kommun 
Ölsboda kärret, nytt dammbord,1996
Ölsboda kärret, våtmarksprojekt ,1996
Naturinventering, 1998 
Våtmarksomr. Ölsboda, NF Degerfors, 2000 
Fikaskydd vid Gryten, 2010 
Naturvårdsprogram för Degerfors kommun, 2019