• Language

    Use Google Translate to view the web site in another language.

Gå till Studiefrämjandet.se

Våra föreläsare & dokumentation 2022

Se alla föreläsarnas föredrag här...

 Daniel Gustafson
Daniel Gustafson är biolog och arbetar som samordnare för grön infrastruktur och friluftsliv på Länsstyrelsen i Örebro län. Han har tidigare även arbetat med förvaltning av några av länets skyddade områden, bl.a. många år i Tivedens nationalpark.

helena_rygne 


Helena Rygne

Helena rygne är länsamordnare för miljöövervakning grön infrastruktur på Länsstyrelsen i Örebro län. 

Föredraget som pdf


Matsrosenberg 

Mats Rosenberg, föreläsare och fotograf.
Mats har varit kommunekolog i Örebro kommun under 25 år. Han har utvecklat kunskaper och praktiska tekniker inom återställande av natur och ligger bakom flera  storskaliga restaureringar, t.ex. Oset-Rynningeviken, Kvismaren och Tysslingen. Efter pensioneringen arbetar han som konsult inom landskapsrestaurering. Han har drivit fram utvecklingen av praktiska åtgärder för landskapsrestaurering. 


 

Per Karlsson Linderum, 

Per Karlsson Linderum, biolog och naturpedagog. 
Uppvuxen i Dalsland, numera rotad närking boende i Sköllersta. Fågelskådare och entomolog. Numera med stort fokus på trollsländor, nattfjärilar och artrika vägkanter. Författare till Närkes trollsländor. Arbetar som kommunekolog i Askersund, Laxå och Lekeberg.
Föredraget som pdf


Rosenbergdagarna  

Clas Thor, reporter och författare. 
Bosatt i Örebro och med goda kunskaper om Erik Rosenbergs långa gärning. Tillsammans med fotograf Jan-Peter Lahall gav han 2002 ut den omfattande biografin Fågelliv betyder orden - Vandringar i Erik Rosenbergs riken.

Bland andra av hans böcker om ornitologi och natur märks Svansjön - Dagbok från Tysslingen (1996 och också tillsammans med Jan-Peter Lahall), En guide till Oset och Rynningeviken (2012) och Koltrasten - Sveriges nationalfågel (2021), båda tillsammans med fotograf Torbjörn Arvidson.
Föredraget som pdf


Rosenbergdagarna 

Per Angelstam, prof. emeritus SLU Skogsmästarskolan.
Forskare med fokus på landskap som sociala och ekologiska system, ornitolog, och byggnadsvårdare i Bergslagen och Södra Lappland. Efter studier i Lund disputerade Per i Uppsala 1983, och han har utnämnts som professor vid BOKU i Wien, SLU, Rijksuniversiteit Groningen, och Norges Inlandsuniversitet där Per är anställd.

Per samarbetar med internationella tvärvetenskapliga forskargrupper, offentliga och ideella organisationer samt företag rörande referenstillstånd och planering för hållbara landskap, och folkbildning.
Föredraget som pdf


Rosenbergdagarna 

Anders Wirdheim, journalist och fågelskådare.
Anders Wirdheim är fågelskådare sedan barnsben. De senaste 30 åren har han jobbat med fåglar, bland annat som redaktör för BirdLife Sveriges tidskrift Vår Fågelvärld under 20 år, men också med frågor som rör fågelskydd, naturvård och fågelforskning.
Föredraget som pdf


Rosenbergdagarna 

Monica Pettersson, skogskonsulent Skogsstyrelsen.
Monica Pettersson arbetar både i Örebro och Södermanlands län inom Skogsstyrelsens rådgivningsverksamhet.

Hon är inventerare för Skogsstyrelsens återväxtuppföljning och gör den årliga regionala uppföljningen av Levande skogar. Hon sitter även med i arbetsgruppen för Regionalt skogsprogram i Sörmland.
Föredraget som pdf


Rosenbergdagarna 

Ola Jennersten, internationell naturvård WWF.
Ola har arbetat inom WWF med internationell naturvård, framförallt art- och naturskydd, men även nationellt arbete. Han är även fotograf och författare, bland annat till boken Naturlycka.
Föredraget som pdf