• Language

    Use Google Translate to view the web site in another language.

Gå till Studiefrämjandet.se

Örebro kommun 
Lekplats för vattensalamander/groddjur i Rynningevikens NR, 1995 
Grundläggande naturinventeringsarbete i Kilsbergen, 1995 
Olles Hage i Asker, Östernärkes naturvårdsförening, 1995 
Kilsbergen, inventering, 1995 
Tysslingen, restaureringsprojekt, 1995 
Tysslingen, restaurering fågelsjön, 1996 
Kalltjärnsskogen, naturvårdsinventering, 1996 
Avsättning markägare, avverkningshotat skogsområde vid Ullavi Klint, 1997 
Fågelsjön Tysslingen restaurering, 1997 
Naturreservat Brunstorpskärret, 1998 
Naturprojekt Blackstahyttan, 1998 
Restaurering naturreservatet Oset, 1999 
Naturreservat Oset, etapp 3, 2000 
Örnmatning vid Kvismaren, 2000 
Våtmark vid Oset, 2001 
Kvismarens naturreservat, handikappåtgärder, 2002 
Flingebacken Projektet, Odenskolan,  2003 
Infoprojekt ”Naturen i Örebro län”, 2004 
Naturens hus, 2004 
Barnvagnsguidningar, Örebro Naturskyddsförening, 2007 
Hällebräckan, 2007 
Mykologiveckan, Örebro botaniska förening, 2008 
Ervalla ängar, 2009 
Naturreservat Vinteråsen, 2009
Naturvårdsavtal Göksholm, 2012 
Inventering Ramshytteäng , 2013 
Skogsdag i Östernärke, 2015 
Naturum Oset/Örebro, 2015 
Tåsta getbete, 2016 
Svanmatning Rånnesta, 2016
Hyttebacken, 2016 
Hyttebacken, 2018 
Utveckling av skogsbadplatser, 2019