• Language

    Use Google Translate to view the web site in another language.

Gå till Studiefrämjandet.se

Lindesberg kommun 
Naturprojekt Känäs, 1998 
Naturinventering, 1998 
Naturreservat Näset, 1999 
Naturinventering, 2000 
Naturinventering, 2001 
Kilskogen, naturområde Frövi, 2003 
Munkhyttan naturreservat, 2003 
Naturreservat Ramsbergs socken, 2003 
Hassellund vid Håkansboda, 2003 
Restaurering salamanderdammar, 2003 
Naturguidning, 2004 
Råsvalslund, 2004 
Naturinventering, 2005 
Inventering Nittälvsdalen, 2006 
Lindesjön runt, 2007 
Råsvalslund, Lindesberg, 2008 
Lindesby strandängar, 2010 
Fågeltorn Morskogasjön, 2011 
Restaurering av värdefull betesmark i Ramsberg, 2012 
Sinnenas stig vid Kyrkberget, 2012 
Munkhyttan naturreservat, 2014 
Torphyttan, Lindesberg, 2014
Fågeltorn i Frövi, 2017 
Salamanderdammar Lindesby, 2019