• Language

    Use Google Translate to view the web site in another language.

Gå till Studiefrämjandet.se

Kumla kommun 
Inventering, planering naturreservat Gränby Kvarn, 1997
Iordningsställande naturreservat Björka Lertag, 1997 
Renovering dammbord vid Björka Lertag, 2002 
Torn/infotavla Björka Lertag, Kumla biologiska förening, 2002 
Inventering fiskarter Puttlabäcken m fl i Kumla kommun, 2003 
Björka Lertag, fräsning botten, 2003 
Viaskogen, 2004 
Vissberga Lertag, 2004 
Hult, 2005 
Fågeltornet vid sjön Igeln, 2007 
Fågeltorn vid sjön Igeln, 2008 
Kikare, naturskolan i Kumla, 2011 
Björka lertag, 2008 
Hällekistan NR i Kumla, 2009 
Rovdjursstig i Kumla, 2015 
Våtmark vid Lugnet i Kvarntorp, 2018