• Language

    Use Google Translate to view the web site in another language.

Gå till Studiefrämjandet.se

Hjälp till att räkna vinterfåglar!

Vinterfåglar Inpå Knuten är en av vinterns mest populära naturaktiviteter. Det är enkelt och vem som helst kan delta! Du kan välja att räkna dina matgäster när som helst under perioden 26-29 januari 2024, och du rapporterar det högsta antalet du ser samtidigt av samma art. Alla rapporter är värdefulla!

Vinterfåglar Inpå Knuten (VIK) är en av våra mest populära aktiviteter, kanske för att det är enkelt och roligt att delta. I slutet av januari räknas fåglar vid fågelmatningar över hela landet. De senaste åren har runt 20 000 rapporter kommit in – men vi vill ha ännu fler rapporter! 
 
Du kan välja att räkna dina matgäster när som helst under perioden 26-29 januari 2024, och du rapporterar det högsta antalet du ser samtidigt av samma art.
 
Tack vare alla rapporter får vi bra en bild över de fåglar som tillbringar vintern hos oss. Talgoxen är den talrikaste vinterfågeln följd av blåmes och pilfink, men efter denna trio varierar topplistan från år till år. Via denna räkning kan vi också följa hur vinterfåglarna anpassar sig till klimatförändringarna. Ända sedan starten 2006, har vi bland annat kunnat se hur arter som koltrast och nötväcka ganska kraftigt utvidgat sitt vinterområde norrut i landet.
 

Vinterfåglar Inpå Knuten har som mål att stimulera intresset för fåglar, och ger oss värdefull kunskap om förändringar i vår livsmiljö. 

Läs mer & anmäl dig på: www.vinterfaglar.se