• Language

    Use Google Translate to view the web site in another language.

Gå till Studiefrämjandet.se

Biologiska mångfaldens dag firas

Den 22 maj vill vi fira FNs dag för biologisk mångfald. Den internationella temadagen uppmärksammas världen över, men ingenstans genomförs fler aktiviteter än i Sverige. Örebro län arrangerar bland andra Hopajola och andra lokala naturföreningar flera aktiviteter.

Den 22 maj firar vi biologiska mångfaldens dag. Den internationella temadagen uppmärksammas världen över, men ingenstans genomförs fler aktiviteter än i Sverige. Sveriges naturföreningar skapar ett stort program med allt från uppvisningar av vackra naturområden till tips på hur du gynnar biologisk mångfald i din trädgård. I Örebro län arrangerar bland andra Hopajola och andra lokala naturföreningar flera aktiviteter.

Aktiviteter i Örebro län

I Örebro län anordnas evenemang på flera olika platser.

I Dovrasjödalens naturreservat pågår aktiviteter hela dagen. Information och hänvisning finns från reservatets norra parkering. 

  • Hopajola har satt upp en tipspromenad med naturtema i området.
  • Fåglar. Närkes Ornitologiska förening spontanguidar om fåglar i mindre grupper mellan kl 07-12. Mer information
  • Blommor. Örebro läns botaniska sällskap erbjuder spontanguidningar om blommor mellan kl 12-14 och 17-19.
  • Nattflyn. På kvällen inventerar Hallsbergs Naturskyddsförening och Närkes insektsförening nattfjärilar och fladdermöss. Tid: 21-24. 

I Sörbyskogen, Örebro genomför Närkes Ornitologiska förening (NOF) och Naturskyddsföreningen Örebro en fågelvandring, bioblitz och tipspromenad  mellan kl 07-10. Mer information

Landskapsvandring i Örebro. Närkes Ornitologiska Förening ordnar en vandring kl. 15-17, där vi ställer frågan ”Kan vi göra något för att rädda mångfalden i odlingslandskapet?” Mer information

I Sixtorp, Mullhyttan anordnar Naturskyddsföreningen i Västernärke en familjedag med olika naturaktiviteter mellan kl 10-11.30. Mer information.

I Karlskoga firas biologiska mångfaldens dag i fjärils- och humleträdgården som Karlskoga Naturskyddsförening skapat. Tid: 10-14. Mer information

I Nora har Naturskyddsföreningen i Nora ordnat en digital tipspromenad med naturtema i Norvallaskogen. Dessutom anordnas ett digitalt politikersamtal kl 14 utifrån medborgarförslaget som lagts fram för ett hållbart Nora. Mer information.

I Hällefors anordnar Hällefors Naturskyddsförening en utflykt med "gullvivefrossa" till Brofallet. Mer information

Grythyttan. INSTÄLLD! Svenska Turistföreningen i Närke-Bergslagen (STF)  ordnar en utflykt till Björkskognäs, Grythyttan. 

Gemensam bioblitz i länet
Under hela d
agen kommer en artinventering genomföras, en så kallad bioblitz, av olika föreningar. Den naturintresserade som vill bidra kan också rapportera in sina artfynd från dagen i Artportalen. Leta då upp projektet "Hopajolas bioblitz 2021" och lägg till dina fynd.

Affisch - Rapportera till Hopajolas bioblitz 2021.pdf

På den nationella hemsidan för Biologiska mångfaldens dag finns en rad tips hur du själv kan fira dagen; på egen hand, med familj, kollegor eller skolklasser. Exempel på aktiviteter kan vara artbingo eller tipspromenad. Läs mer på biomfdag.se

Vill du få tips om fler aktiviteter och guidningar framöver? Besök Hopajolas sida för naturguidningar. Där finns också Hopajolas guideprogram upplagt digitalt.

 

  • Publiceringsdatum: 18 maj 2021