• Language

    Use Google Translate to view the web site in another language.

Gå till Studiefrämjandet.se

Regional friluftskonferens

Boka in 7/12 för ett seminarium om friluftsliv i Örebro län! Efter att ha tagit paus ett år arrangerar Länsstyrelsen i Örebro återigen ett seminarium om friluftsliv. Årets tema är "Ett stärkt friluftsliv i Örebro län".

Seminariet anordnas i samarbete med Hopajola, Samhällsbyggnadsförbundet Bergslagen, Örebro kommun, Skogsstyrelsen och Region Örebro län.

Vad?
Syftet med dagen är att diskutera och belysa hur vi kan samordna insatser från olika delar av samhället, för att bättre möta och tillgodose den efterfrågan som finns på områden, anordningar och infrastruktur för friluftsliv, natur- och kulturturism. Hur tar vi vara på de senaste årens hemestertrend?

Vem?
Seminariet vänder sig främst till organisationer och entreprenörer inom friluftsliv och naturturism i Örebro län. Vi vänder oss även till politiker, samhällsplanerare, folkhälsosamordnare och andra tjänstepersoner inom kommuner, region och myndigheter som arbetar med eller har koppling till friluftsliv, natur- och kulturturism. Intresserad allmänhet är alltid välkommen.

Var?
Lindesberg Arena, Lindesberg. Beroende på vilka restriktioner som kommer råda med anledning av corona-pandemin kan vi med kort varsel behöva ändra evenemanget och genomföra det digitalt.

Ingen avgift.
Anmälan kommer att kunna göras under hösten på Länsstyrelsens webbplats.
Välkomna!
  • Publiceringsdatum: 9 september 2021