• Language

    Use Google Translate to view the web site in another language.

Gå till Studiefrämjandet.se

Politikerutbildningar

I september erbjuder Hopajola utbildningar för politiker i länets kommuner. Utbildningen är inspirerande, konkret och visar exempel på hur man kan arbeta med natur och friluftsliv som attraktionskraft.

Naturvård handlar om att skydda värdefulla områden och arter för att bevara den biologiska mångfalden. Det handlar också om att möta människors behov av att använda naturen och det som naturen ger. Det är viktigt att tillgodose friluftslivets behov av områden för rekreation, avkoppling, hälsa och lek.

Naturvård är både ett statligt och kommunalt ansvar. Att aktivt arbeta
med kommunal naturvård är att hållbart och långsiktigt säkerställa kommunens attraktionskraft. Alla vill bo och leva nära fina omgivningar!

 Hopajolas tre utbildningtillfällen, med samma innehåll och upplägg:

  • Torsdag 16 september vid Sjöängen, Askersund
  • Tisdag 21 september på Karlskoga folkhögskola
  • Torsdag 30 september i Svalbo, Nora

Inbjudan som pdf: Politikerutbildningar sep 2021
Anmälan sker via länken till studieframjandet.se

Kostnad för kursen: 350 kr. Vid förhinder kan deltagaren överlåta
platsen till annan. Vid tom plats debiteras 500 kr.
Frågor: Hopajola, natur@hopajola.se, 072-546 01 05.

  • Publiceringsdatum: 26 augusti 2021