• Language

    Use Google Translate to view the web site in another language.

Gå till Studiefrämjandet.se

Intervju med länets friluftssamordnare

Daniel Gustafson arbetar som samordnare för bland annat friluftsliv på Länsstyrelsen i Örebro län. Nedan följer en intervju med honom inför Friluftslivets år som genomförs under år 2021.

Möt länets friluftslivsamordnare på Länsstyrelsen Örebro.

Daniel Gustafson arbetar på Länsstyrelsen i Örebro län, som samordnare för grön infrastruktur och för friluftsliv i Örebro län. Båda uppdragen handlar till stor del om kommunikation och om att hitta samarbeten och samordningsvinster mellan myndigheter, organisationer, markägare och ideella. 

“Friluftslivet skapar egenvärde för individen och mervärde för samhället. Människan är del av naturen. Vi har alla ett ansvar för att bevara den och förmedla kunskaper och intresse till dem som inte redan vet det.”

Eftersom det är Friluftslivets år 2021, har Daniel ett extra spännande år att se fram emot. Friluftslivets år är initierat av Svenskt Friluftsliv och Naturvårdsverket, och Länsstyrelsen har en samordnande roll här i länet.


1. Vem är du? Vad gillar du att göra i naturen?
Jag är en allmänt naturintresserad närking, som har pluggat biologi på annan ort, flyttat tillbaka till hemtrakterna och numera bor i Grythyttan. Har arbetat många år på Länsstyrelsen med förvaltning av skyddade områden men har också skrivit en doktorsavhandling om salamandrar. Gillar att vandra och uppleva naturens mångfald. Vill gärna lyfta blicken för att se landskap och helhet.

2. Hur uppstod ditt intresse för natur?
Mitt naturintresse fick jag från familjen och framför allt under mina somrar på farföräldrarnas gård vid Hjälmarstranden. Under gymnasietiden gjorde jag ett specialarbete om vattenväxter i en vik av Hjälmaren och det var då jag bestämde mig för att plugga till biolog.

3. Har du någon favoritplats eller naturtyp du gärna besöker?
Jag besöker gärna såväl hav som fjäll, ängar och skog, men en plats jag ofta kommer tillbaka till är Kvismarens myllrande våtmarker på Närkeslätten.

luften är fri liten Foto:
Friluftslivets år 2021

Syftet med året är att få fler människor att prova friluftsliv och långsiktigt fortsätta samt öka medvetenheten om friluftslivets värden och om allemansrätten. Många olika aktörer i hela Sverige och i länet kommer att arrangera aktiviteter för att få fler att prova friluftsliv, under rubriken ”Luften är fri”. Länk.

Landshövdingen i Örebro län kommer att genomföra en ”stafett” där hon besöker alla länets 12 kommuner, en för varje månad under året, för att utföra 12 olika friluftsaktiviteter. Läs mer.

  • Publiceringsdatum: 25 januari 2021