• Language

    Use Google Translate to view the web site in another language.

Gå till Studiefrämjandet.se

Sök bidrag från Hopajola

Har du ett naturvårdsprojekt som du vill söka bidrag för? Hopajola stöttar både små och stora naturprojekt, både kommunala och projekt inom ideella föreningar. 

Projektansökningar behandlas löpande. Se deadlines nedan. Länk till ansökningsblankett finns här:

Ansökningsblankett till Hopajola som PDF
Ansökningsblankett till Hopajola som Word fil


Er ansökan ska innehålla följande:

  • Namn på sökande organisation.
  • Vad söker ni bidrag för?
  • Varför vill ni göra projektet?
  • Hur ska ni gå tillväga?
  • När?
  • Fler finansiärer?
  • Budget

Skicka ansökan via e-post till:
natur@hopajola.se

eller med vanlig post till:
Hopajola
Slottsgatan 13A
703 61 Örebro

Hopajola behöver ha ansökan senast 2 veckor innan styrelsemötet.
Deadline för ansökningar år 2024 är 31/1, 2/5, 1/9, 5/11.