• Välj län: Hela Sverige
 • Byt

  Du kan välja län när som helst för att få mer relevant information på webbplatsen.

  Välj län nu

  Innehållet på den här webbsidan blir mer relevant om du väljer län.

  Välj län nu
  Visa inte igen

Innehållet på den här webbsidan blir mer relevant om du väljer län.

Välj län nu
Visa inte igen

Du kan välja län när som helst för att få mer relevant information på webbplatsen.

Välj län nu

Greenteam - friluftsliv för alla

Arbetar du med människor som inte kommer ut i naturen så ofta och vill ge dem en ny upplevelse? Bilda ett Greenteam och gör friluftsaktiviteter tillsammans med oss.

Målet med Greenteam är att dela med sig av sina naturupplevelser och bidra till att fler får njuta av motion, social gemenskap och får en ökad kunskap om vår natur och miljö.

Studiefrämjandet erbjuder därför prova-på-aktiviteter för de som inte är så vana vid friluftsliv. Vi vill väcka nyfikenheten och öka förståelsen för natur och miljö. Målet är att deltagarna så småningom ska fortsätta med friluftsliv på egen hand.

Under en termin kan en Greenteamgrupp få prova på klättring med Svenska turistföreningen, fågelskådning med Ornitologerna, spårning och jakt med Svenska Jägareförbundet, fiske med Sportfiskarna, ridning med 4H och paddling med Friluftsfrämjandet.

I dag är det allt fler människor som inte tar sig ut i skog och mark. Det kan bero på dålig tillgänglighet, ovana, rädsla eller brist på information, intresse eller förmåga. Man kanske inte har hittat rätt väg ut helt enkelt. Därför finns Greenteam.

Målen med Greenteam är:

 • Att öka intresset för friluftsliv.
 • Att bidra till att deltagarna får bättre hälsa och upplever ökat välbefinnande.
 • Att vara ett komplement till olika institutioners och föreningars ordinarie verksamheter.
 • Att få nya medlemmar och en ökad mångfald av människor i lokala föreningar.