• Välj län: Hela Sverige
 • Byt

  Du kan välja län när som helst för att få mer relevant information på webbplatsen.

  Välj län nu

  Innehållet på den här webbsidan blir mer relevant om du väljer län.

  Välj län nu
  Visa inte igen

Innehållet på den här webbsidan blir mer relevant om du väljer län.

Välj län nu
Visa inte igen

Du kan välja län när som helst för att få mer relevant information på webbplatsen.

Välj län nu

Vår organisation

Studiefrämjandet har cirka 500 anställda medarbetare och engagerar omkring 15.000 studiecirkelledare.

Kontor

Studiefrämjandet har ett femtiotal kontor. Varje kontor täcker en eller flera kommuner. Det är kontoren som arrangerar vår studieverksamhet och våra kulturarrangemang. Ofta finns det flera kontor inom en och samma avdelning.

Avdelning

Studiefrämjandet har fjorton avdelningar. Avdelningens uppgift är framför allt att anordna utbildningar för våra studiecirkelledare. De har även till uppgift att arbeta med kvalitetsutveckling och att samordna verksamheten på kontoren inom avdelningen. Varje avdelning leds av en styrelse.

Här hittar du kontaktinformation till våra avdelningar

Riksförbundet

Riksförbundet har till uppgift att leda och samordna Studiefrämjandets verksamhet. Riksförbundet fördelar statliga bidrag till avdelningarna och genomför ett omfattande kvalitetsarbete i syfte att uppnå ständiga förbättringar.

Riksförbundet svarar även för omvärldsbevakning och för centrala kontakter med medlemsorganisationer samt med andra aktörer, främst inom det folkbildningspolitiska fältet. Riksförbundets kansli ligger i Stockholm, där arbetet leds av en förbundschef.

Här hittar du kontaktinformation till Riksförbundet

Förbundsstyrelse och stämma

Förbundsstyrelsen beslutar om de övergripande riktlinjerna för Studiefrämjandets arbete. Förbundsstyrelsen utses av förbundsstämman, Studiefrämjandets högsta beslutande organ som samlas vart annat år. Ombuden på stämman utses av Studiefrämjandets medlemsorganisationer och distrikt. 

Här hittar du kontaktinformation till förbundsstyrelsen

Valberedningen

Valberedningen förbereder kandidater till alla valbara platser i förbundsstyrelsen.

Vill du eller känner du någon som borde vara med i vår styrelse? Skicka in en nominering!

Vill du komma i kontakt med valberedningen, klicka här.