• Välj län: Hela Sverige
 • Byt

  Du kan välja län när som helst för att få mer relevant information på webbplatsen.

  Välj län nu

  Innehållet på den här webbsidan blir mer relevant om du väljer län.

  Välj län nu
  Visa inte igen

Innehållet på den här webbsidan blir mer relevant om du väljer län.

Välj län nu
Visa inte igen

Du kan välja län när som helst för att få mer relevant information på webbplatsen.

Välj län nu

Om folkbildning

Som cirkelledare är du med i ett större sammanhang. Varje studiecirkel är en del av svensk folkbildning.

Folkbildningen växte fram i början av 1900-talet. Till folkbildningen räknas de 10 studieförbunden och 157 folkhögskolorna. Folkbildningen förändras hela tiden, men några grundidéer är desamma:

• Frivilligt på deltagarnas villkor
Folkbildningen bygger på människors frivilliga kunskapssökande. Det är lusten och intresset som styr.

Bildning
Det hörs på namnet – folkbildningen betonar bildning. Bildning handlar mer om att få nya insikter och se sammanhang, mer än om att lära sig fakta.

”Bildning är det som finns kvar när du glömt vad du lärt dig”, sa Ellen Key för över hundra år sedan. Det gäller fortfarande.

Pedagogik
Folkbildningens pedagogik bygger på att man söker kunskap och insikt tillsammans. Allas erfarenheter och åsikter räknas. Samtal och diskussioner är har en viktig plats i folkbildningens pedagogik.

Demokrati
Folkbildning är ett demokratiskt sätt att lära. Gemenskapen i cirkelgruppen är viktig och besluten fattas tillsammans. Studiecirkeln är ett sätt för människor att påverka sig själva – och samhället.

Statens syfte med folkbildning

Alla studieförbund och folkhögskolor får statsbidrag för verksamhet som genomförs enligt statens krav. Den senaste propositionen om folkbildning är från 2013. Där beskrivs fyra syften med folkbildningen:

 1. Stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin.
 2. Bidra till att göra det möjligt för människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen.
 3. Bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället.
 4. Bidra till att bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet.

Om Studiefrämjandet

• Studiefrämjandet bildades 1959. Vi är i dag är ett av de största studieförbunden och finns över hela landet.

• Vi anordnar studiecirklar i alla möjliga ämnen, men satsar särskilt på natur, djur, miljö och kultur. Folkbildning för hållbar utveckling är en central del av vår verksamhet.

• All vår verksamhet bygger på folkbildningens idé. Vi respekterar alla människors lika värde och utgår från de önskemål, förutsättningar och erfarenheter som deltagarna har.

• Studiefrämjandet är oberoende. Vi har inte kopplingar till politiska partier, fackliga organisationer eller religiösa samfund.

• Vi är en ideell organisation utan vinstintresse.

• Studiefrämjandet består av ett riksförbund och avdelningar i hela landet. Avdelningarna anordnar studiecirklar, kulturprogram och mycket annat.

• Studiefrämjandet är en demokratisk organisation med 19 medlemsorganisationer.