• Välj län: Hela Sverige
 • Byt

  Du kan välja län när som helst för att få mer relevant information på webbplatsen.

  Välj län nu

  Innehållet på den här webbsidan blir mer relevant om du väljer län.

  Välj län nu
  Visa inte igen

Innehållet på den här webbsidan blir mer relevant om du väljer län.

Välj län nu
Visa inte igen

Du kan välja län när som helst för att få mer relevant information på webbplatsen.

Välj län nu
Innehållet i artikeln riktas mot Uppsala län

Kulturnatt i Uppsala – Studiefrämjandets bidrag: Att verka för ett rikare kulturliv

Kulturnatten i Uppsala är en folkfest som i år lockade uppskattningsvis 100 000 besökare. Studiefrämjandet arrangerade i år 4 st. utomhusscener på Fyristorg och i Waldemar Langlets park vid Walmstedtska gården vid Fyrisån. Studiefrämjandets bidrag utgjordes av 38 st. annonserade programpunkter inom musik samt dans, poesi och performance.

Kulturnatten manifesterar på många sätt regionens rika musikliv inom amatörkulturen, vilket gör området till en attraktiv plats att bo och verka i. I vår roll som studieförbund ligger inte i att producera arrangemang med professionella artister utan att verka för deltagande i kulturlivet för en stor mängd utövare. Vårt engagemang för amatörkulturen ligger i linje med statens fjärde syfte med stödet för folkbildningen: att den ska bidra till att bredda intresset för, och öka delaktigheten i kulturlivet.

Vår satsning på livescener under kulturnatten, såväl som vid andra arrangemang, ska ses i ett större sammanhang; den utgör en del av vår omfattande kulturverksamhet i regionen – något som stärker attraktionskraften och etablerar möjligheten att utöva och nå ut med sin musik.

Nedan ett bildurval med foton tagna av Lars Emerius.

Foton från årets program

Mer information

Mer information om Kulturnatten hittar du på kulturnattenuppsala.se

Personalfoto Uppsala Västmanland 2022
Daniel Bergström Verksamhetsutvecklare Musik