• Välj län: Hela Sverige
 • Byt

  Du kan välja län när som helst för att få mer relevant information på webbplatsen.

  Välj län nu

  Innehållet på den här webbsidan blir mer relevant om du väljer län.

  Välj län nu
  Visa inte igen

Innehållet på den här webbsidan blir mer relevant om du väljer län.

Välj län nu
Visa inte igen

Du kan välja län när som helst för att få mer relevant information på webbplatsen.

Välj län nu

Vår visselblåsartjänst

Studiefrämjandet har en visselblåsartjänst. Det är en kanal där du kan slå larm om allvarliga oegentligheter som pågår i Studiefrämjandets verksamhet.

Det är viktigt för oss att medarbetare, samarbetspartners och andra som på något sätt är delaktiga i Studiefrämjandets verksamhet ska kunna kommunicera misstänkta oegentligheter utan risk för repressalier och för att säkerställa en säker utredningsprocess. 

Visselblåsartjänsten kan användas om din anmälan avser en allvarlig oegentlighet, och oegentligheten har begåtts av någon i Studiefrämjandets ledning eller av annan nyckelperson i Studiefrämjandet.

Med allvarliga oegentligheter avses exempelvis ekonomisk brottslighet som mutor, bestickning, stöld, bedrägeri och förfalskning, korruption, bokföringsbrott och annan överträdelse av redovisnings- och skattelagstiftning.

Dessutom omfattas även andra allvarliga oegentligheter som rör Studiefrämjandets vitala intressen eller enskildas liv och hälsa, som till exempel stora brister i säkerheten på arbetsplatsen.

En anmälan via visselblåsartjänsten ska grunda sig i konkreta misstankar. Du behöver inte ha bevis för din misstanke, men ingen anklagelse får göras med skadligt uppsåt eller med vetskap om att anklagelsen är falsk.

Här är länken till en tjänst där du anonymt kan rapportera in missförhållanden och andra felaktigheter inom Studiefrämjandets organisation. 

Om du inte önskar vara anonym kan du kontakta Studiefrämjandet genom de kontaktuppgifter som finns här. 

Vill du veta hur Studiefrämjandet hanterar dina personuppgifter, och de personuppgifter som förekommer i anmälan så hittar du information här: vår integritetspolicy.