• Välj län: Hela Sverige
 • Byt

  Du kan välja län när som helst för att få mer relevant information på webbplatsen.

  Välj län nu

  Innehållet på den här webbsidan blir mer relevant om du väljer län.

  Välj län nu
  Visa inte igen

Innehållet på den här webbsidan blir mer relevant om du väljer län.

Välj län nu
Visa inte igen

Du kan välja län när som helst för att få mer relevant information på webbplatsen.

Välj län nu
Innehållet i artikeln riktas mot Uppsala län

Är du nästa hjälpledare i Kultur i vården?

Vi söker dig som studerar till lärare och är intresserad av att jobba med specialpedagogik och få erfarenhet av detta redan under studietiden. Vi söker dig som vill prova att arbeta med lärande på ett friare sätt där studieplanen läggs upp tillsammans med gruppen. Vi söker dig som vill forma din och många andras framtid!

Bakgrund 

Studiefrämjandet är ett partipolitiskt och religiöst obundet studieförbund. I avdelningen Uppsala-Västmanland har vi utvecklat vår verksamhet med personer med funktionsvariationer under lång tid. Här möter vi dagligen människor med intellektuella, neurologiska och psykiska funktionsvariationer samt förvärvad hjärnskada. Vi erbjuder studiecirklar* och aktiviteter inom en mängd olika ämnen, baserat på vad de olika grupperna efterfrågar.

Vår verksamhet för människor med funktionsvariationer leds idag av anställda pedagoger. Nu har vi sett ett ökat behov av att stötta personer ur målgrupperna så att de själva kan hålla i sina studiecirklar. 

*En studiecirkel liknar en kurs, men studiecirkeln är en unik form av pedagogik där lärandet och studieplanen läggs upp tillsammans med deltagarna. Studiecirkeln är fri och frivillig och handlar om att deltagarna lär av varandra. 

Uppdraget 

Vi söker hjälpledare som kan stötta personer med olika funktionsvariationer som vill hålla i studiecirklar. Det kan handla om att förklara det administrativa, vara med och utveckla cirkeln, hjälpa till att hålla i cirkelträffarna med mera.
Kort sagt: som hjälpledare stöttar du ledaren på ett pedagogiskt sätt med just det hen behöver för att kunna leda studiecirkeln.

Möjligheter 

Att vara hjälpledare i en studiecirkel i allmänhet, och i det här uppdraget i synnerhet, ger en unik möjlighet för framtida (special)lärare att lära sig hur olika personer med olika funktionsvariationer föredrar att lägga upp sitt lärande, direkt från källan.

Utöver de erfarenheter och kunskaper du får av att jobba med målgrupperna erbjuder vi också:

 • vårt ledarutvecklingsprogram som bland annat tar upp folkbildningens pedagogik och metoder.
 • träffar och erfarenhetsutbyte med våra anställda cirkelledare.

Ta chansen att forma din och många andras framtid!

Vill du veta mer? 


Kontakta Elin Sjöman, Studiefrämjandet Uppsala-Västmanland
elin.sjoman@studieframjandet.se
018-19 46 13

 • Text: Nicklas Hovberg
 • Senast ändrad: 17 september 2020