• Välj län: Hela Sverige
 • Byt

  Du kan välja län när som helst för att få mer relevant information på webbplatsen.

  Välj län nu

  Innehållet på den här webbsidan blir mer relevant om du väljer län.

  Välj län nu
  Visa inte igen

Innehållet på den här webbsidan blir mer relevant om du väljer län.

Välj län nu
Visa inte igen

Du kan välja län när som helst för att få mer relevant information på webbplatsen.

Välj län nu

Tips till nya cirkelledare

Starta studiecirkeln med att planera. Genom att tillsammans planera innehåll och hur träffarna ska genomföras så får ni roliga och lärorika studiecirklar tillsammans.

Att tillsammans planera vad ni ska göra i cirkeln är ett bra sätt att få lite struktur på studierna, och att få alla deltagarna att känna att de kan vara med och påverka.

En studieplan är precis som det låter – en plan för vad ni ska lära er i studiecirkeln. Varje studiecirkel ska ha en studieplan, som lämnas in till Studiefrämjandet. Det finns färdiga studieplaner som är kopplade till ett studiematerial eller en bok. Det vanligaste är dock att man gör sin egen studieplan.

Ett enkelt satt att göra en studieplan är att beskriva vad cirkeln handlar om, vad ni vill lära er – och vad ni ska göra för att nå dit. Studiefrämjandet har färdiga mallar för studieplaner, och vi kan också hjälpa er att göra er plan.

Metoderna för hur deltagarna i en cirkel umgås och lär tillsammans har utvecklats på senare år. Tjänster som Zoom, särskilda lärplattformar eller slutna grupper i sociala medier används allt oftare för dialog och delande av material.

När ni planerar er cirkel, fundera på vilka delar som passar bäst att ses omkring och vilka delar som kanske fungerar lika bra via internet.


Mall för studieplan

Studiefrämjandets mall för studieplan tar upp bland annat dessa frågor:

• Cirkelns namn och deltagare.
• Vad ni vill lära er – ert mål.
• Hur ni vill lära er, vilka metoder ni använder.
• Tidplan för era träffar.
• Utvärdering – hur ska ni utvärdera vad som gick bra och vad som kan förbättras.

Det går att ändra i studieplanen allt eftersom. Se bara till att alla i gruppen är delaktiga i planeringen och vet vad som gäller.

Första träffen

Första gången ni ses är det bra om ni pratar lite om hur ni ska ha det i cirkeln. Här är några förslag inför första träffen:

• Presentera er, om ni inte redan känner varandra.

• Om ni är i en lokal, se till att allt är i ordning. Möblera så att alla kan se varandra.

• Tala om att Studiefrämjandet är anordnare, och berätta gärna lite om Studiefrämjandet. 

• Planera cirkeln utifrån vad som gäller just för er. Låt alla berätta om sina förväntningar.

• Gå igenom praktiska frågor – tid, plats, studiematerial, lokal, fika... Då har alla har klart för sig vad som gäller. 

• Gör en kontaktlista. Bra att ha om ni behöver nå varandra mellan cirkelträffarna.

• Berätta om cirkellistan, varför den finns och att personnummer krävs.

Få gruppen att må bra

Det är viktigt att alla deltagare har det bra i gruppen och behandlar varandra med respekt. I en grupp som fungerar, känner sig alla trygga och delaktiga. 

Cirkelledare som varit med länge, säger att det viktigaste för dem är att det är en bra stämning i gruppen. Här är några saker du kan tänka vidare utifrån:

• Att planera tillsammans lägger grunden för en bra struktur och sammanhållning.

• Att alla respekterar varandra är viktigt, även om ni är olika och ibland har skilda uppfattningar.

• Ta inte för givet att alla förstår. Se till att alla känner sig trygga i att fråga när de behöver.

• Det är viktigt med pauser. Försök hitta en rytm som passar er grupp.

• Var nyfikna på varandra och ha roligt tillsammans!

Du som är ledare behöver alltså inte bestämma en massa saker själv, inte heller vara expert och kunna svara på alla frågor. Men genom ditt sätt att själv agera i gruppen, kan du få till en bra stämning, som lätt sprider sig.

Stöd & hjälp av Studiefrämjandet

Vi finns till för er i cirkeln. Oftast ger vi praktiskt stöd i form av lokal, utrustning och studiematerial. Vi kan också ge pedagogiskt stöd och vara ett bollplank till dig som cirkelledare – eller till hela gruppen.