• Välj län: Hela Sverige
 • Byt

  Du kan välja län när som helst för att få mer relevant information på webbplatsen.

  Välj län nu

  Innehållet på den här webbsidan blir mer relevant om du väljer län.

  Välj län nu
  Visa inte igen

Innehållet på den här webbsidan blir mer relevant om du väljer län.

Välj län nu
Visa inte igen

Du kan välja län när som helst för att få mer relevant information på webbplatsen.

Välj län nu

Pappa på riktigt

Denna studieplan är tänkt att användas för dig som är förälder och man – i en grupp tillsammans med andra pappor. Materialet är framtaget i samarbete med Män för jämställdhet och kan användas antingen om du är nybliven pappa eller har varit förälder ett tag.

Ladda ned studieplanen

Pappa på riktigt

En del av texterna utgår från den traditionella konstellationen mamma, pappa, barn. Så ser det inte alltid ut. Om er familjesituation ser annorlunda ut, låt samtalen utgå från det. Alla pappor kan delta. Olika erfarenheter och bakgrund berikar gruppen.

I en föräldragrupp – i det här fallet en pappagrupp – kan ni dela med er av tankar och upplevelser, och ta del av andras. Det ger stöd och näring till utveckling. Dessutom är det värdefullt med kunskap kring hur saker och ting verkligen förhåller sig och vad som möjligen kan betraktas som ”myter”.

I gruppen behöver ni inte lägga alltför mycket tid på barnets hela framtid, utan satsa på det som ligger närmare i tiden. Ämnen som uppfostran och gränssättning kan vara värda att fördjupa, eftersom de ofta dyker upp när blivande pappor tänker kring sitt föräldrauppdrag.

Två viktiga uppgifter som en förälder har under barnets utveckling är att ge värme och sätta ramar. Värme betyder här förmågan att tolka barns signaler och att agera i enlighet med den förståelsen. Ramar handlar om att förmedla till barnet vad som fungerar och inte fungerar, det vill säga vilka regler för socialt umgänge som gäller mellan människor.

Att vara förälder innebär att ställa höga krav på sig själv, och ibland uppleva att man inte beter sig optimalt. När man märker det ska man inte vara för hård mot sig själv. Så länge man är ”good enough” så är man ”good enough”.

Förhoppningen med materialet Pappa på riktigt är att ni tillsammans ska inspireras att med barnets behov i fokus diskutera ett jämställt föräldraskap.

Vi som producerat materialet verkar inom den svenska riksorganisationen Män för Jämställdhet och har arbetat med föräldrastöd och jämställdhet i över tjugo år. Det är den erfarenheten vi har försökt att samla på ett kort och enkelt sätt som du ska kunna använda.